V Europejski Kongres Samorządów – podsumowanie

0
515

Na dwa dni (8-9 kwietnia) Kraków stał się samorządowym centrum Polski. W myśl tegorocznego hasła  Kongresu „Samorząd – razem dla przyszłości” wiele miejsca poświęcono takim kwestiom jak źródła finansowania rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji, zintegrowany z potrzebami rynku rozwój szkolnictwa wyższego czy różne kwestie związane z kulturą i promocją małych ojczyzn. Nie obyło się bez podsumowań po pierwszym roku urzędowania lokalnych władz, do czego szczególnie skłaniają  nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego i jesienne wybory parlamentarne. W Krakowie już po raz piąty gościli najważniejsi politycy, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy z całej Europy.

W  V Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział około 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy. W programie znalazło się 80 wydarzeń: bloki tematyczne, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i rozmowy w cyklu „historie sukcesu”. Dyskusje tradycyjnie ujęte zostały w ścieżki tematyczne: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko, Dobre praktyki oraz Zdrowie.

W kongresie wzięli udział między innymi: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego i Prezes Związku Województw RP, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego (przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów,  wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów), Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Bogdan Wenta, prezydent Kielc, Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Krzysztof  Żuk, prezydent Lublina, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic i prezes Związku Miast Polskich, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, Witold Kozłowski,  marszałek województwa małopolskiego. Obecni byli także najważniejsi przedstawiciele władzy centralnej: Beata Szydło, wicepremier i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Łukasz Szumowski, minister zdrowia i Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Ważnym wydarzeniem tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów była prezentacja autorskiego II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, opracowanego z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Kongresu, przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Surówki, Prorektora ds. Kształcenia i Studentów UEK. Autorzy raportu zbadali finanse wszystkich jednostek samorządu, koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych oraz środkach unijnych pozyskanych do realizacji zadań. Przyjmując jednolite kryteria dla każdego badanego podmiotu, wyłonili najbardziej gospodarne gminy i miasta w Polsce.

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla lokalnych władz, była zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu. W sumie rozdano ich aż dwanaście. Wieczór uświetniła orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Orzechowskiego.

Dwie z nagród przyznano na podstawie
II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Dyplom z rąk wicepremier ds. społecznych – Beaty Szydło, odebrał burmistrz Podkowy Leśnej –Artur Tusiński. Podkowa Leśna okazała się najlepsza w kategorii gmin miejskich.

Starosta poznański, Jan Grabkowski mógł się cieszyć z wygranej w kategorii Najlepszy Powiat, a nagrodę wręczyli prezes TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych – Rafał Kiliński
i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. Andrzej Chochół.

Osobną kategorię  stanowiły nagrody wręczane przez tygodnik „Wprost”. Złotym kluczem zostali uhonorowani prezydenci Krakowa i Gliwic, Jacek Majchrowski i Zygmunt Frankiewicz.

Źródło i więcej informacji pod adresem: https://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzenia/europejski-kongres-samorzadow/