V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie

0
875

Quest'articolo è disponibile in: Italiano

V Europejski Kongres Samorządów już na początku kwietna w Krakowie
[English version below]

W kilka miesięcy po wyborach samorządowych, na kilka miesięcy przed polskimi wyborami parlamentarnymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego, Kraków już po raz piąty będzie gościć najważniejszych polityków, samorządowców, przedstawicieli biznesu i lokalnych liderów.
Dyskusje tradycyjnie są prowadzone w ramach ścieżek tematycznych: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje, Gospodarka, Środowisko oraz Biznes i Samorząd. Swoją obecność na kongresie potwierdzili między innymi: Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Davit Gabaidze, Przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii (Gruzja), Risto Poutiainen, Gubernator Północnej Karelii (Finlandia), Olga Germanova, deputowana Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej i przewodnicząca Union of Women of Russia, Gianfranco Miccichè, przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego Sycylii, w latach 2005-2006 minister ds. rozwoju i spójności terytorialnej Włoch, Guillermo Ramirez Martin, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Niemcy, Eva Hallström, radna regionu Värmland, członkini oraz przewodnicząca Komisji ds. Energii i Klimatu Zgromadzenia Regionów Europy (Szwecja).

Uczestnicy Kongresu będą również wspólnie definiować „miasto przyjazne mieszkańcom”, jak rozwijać turystykę w regionach o bogatym dziedzictwie historycznym, jak walczyć ze smogiem oraz jak z sukcesem prowadzić „srebrną politykę” (politykę senioralna) i wspierać profilaktykę zdrowotną w obliczu nasilających się zagrożeń cywilizacyjnych. To tylko wybrane kwestie spośród bogatej problematyki, którą zawarto w agendzie.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która jest również organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Zygmunt Berdychowski jasno definiuje kierunek dyskusji o przyszłości samorządu: „Samorząd musi wykonywać coraz więcej zadań i w ślad za tym otrzymywać coraz więcej środków na ich realizację. Ale nie mogą to być dotacje, lecz dochody własne. Musi działać samodzielnie”.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. Wszelkie informacje o V Europejskim Kongresie Samorządów oraz link do rejestracji znajdują się na stronie internetowej www.forum-ekonomiczne.pl.

http://www.eks-krakow.pl/


___

5th European Congress of Local Governments in Krakow

A few months after the polish local government elections and only few months before the Polish and European Parliament elections, Krakow is going to host the most important politicians, local government officials, business representatives and local leaders.
The numerous discussion panels during the Congress will as usual be divided into thematic paths: Finance, Society, Innovation, Economy, Environment as well as Business and Local Government. Among many, Zdzisław Krasnodębski, the Vice-President of the European Parliament, Davit Gabaidze, the President of the Supreme Council of the Autonomous Republic of Adjara (Georgia), Risto Poutiainen, the Governor of Northern Karelia (Finland), Gianfranco Miccichè, President of the Regional Assembly of Sicily, in 2005-2006 Minister for Development and Territorial Cohesion of Italy, Guillermo Ramirez Martin, Secretary General of the Association of European Border Regions, Germany as well as Eva Hallström holding the position of Regional Councillor of Värmland and a Chairwoman of the Committee on Energy and Climate of the Assembly of European Regions (Sweden) have all already confirmed their attendance in Cracow.

The participants of the Congress will also be encouraged to define what a “citizen friendly city” really is, how to develop tourism in the regions with a rich historical heritage, how to fight smog and how to successfully conduct “Silver Policy” (Senioral Policy) and promote preventive care in the face of increasing civilizational threats. These are just some of the issues that the Congress’ extensive agenda contains.

The Foundation Institute for Eastern Studies which is responsible for the success of the Krynica Economic Forum is the organizer of the European Congress of Local Governments. Mr. Zygmunt Berdychowski, the President of the Programme Council of the Economic Forum, clearly defines the direction for the discussion about the future of local government: “Local governments must carry out more and more tasks and, as a direct consequence, receive more funding to cover for these actions. These funds should not be given out as grants, but instead must come from local governments own income. This will truly allow local governments to independently. ”
The event will take place from 8th -9th April, 2019 at the ICE Congress Centre in Cracow. All information regarding the 5th European Congress of Local Governments as well as a link to the registration is available at www.forum-ekonomiczne.pl

http://www.eks-krakow.pl/

Quest'articolo è disponibile in: Italiano