XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie

0
843

Quest'articolo è disponibile in: Italiano

W dniach 24–25 stycznia w Rzeszowie odbyło się XII Forum Europa-Ukraina pod hasłem „Ukraina po 2019 roku. Ile zmiany, ile kontynuacji?”, organizowanego już po raz dwunasty przez Instytut Studiów Wschodnich, podczas którego międzynarodowe grono gości z Polski i Ukrainy, oraz z innych krajów dyskutowało o scenariuszach dla Ukrainy po wyborczym roku 2019.

Od 2007 roku Forum jest jednym z kluczowych wydarzeń, za którymi stoi marka Instytutu Studiów Wschodnich. Trudny proces potrzebnych Ukrainie reform, konflikt, który wyniszcza kraj, a wreszcie potencjalne skutki możliwych w wyniku przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich zmian na szczytach władzy, to tematy, które wymagały uwagi podczas debaty.

Na to dwudniowe spotkanie, przyjechało pod Rzeszów ponad 800 gości, a byli to politycy, posłowie, europosłowie, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, grupa ekspertów politycznych, gospodarczych, społecznych i kultury. Byli też przedstawiciele dużych firm i instytucji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie w Jasionce trwało przez dwa dni w 30 panelach dyskusyjnych. Mówiono o sytuacji na Ukrainie i jej przyszłości.

Debaty Forum Europa-Ukraina 2019 koncentrowały się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy, budowy samorządności terytorialnej, wszechstronnego wykorzystania własnych zasobów naturalnych, możliwości regionów oraz współpracy z partnerami z Polski i innych państw europejskich. Poruszone były również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych. Jednym w wielu punktów programu były sesje plenarne – na jednej z nich poruszane zostały perspektywy współpracy przemysłu zbrojeniowego.

Podczas Forum odbyło się ponad 30 paneli dyskusyjnych, poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym.

Pierwszego dnia Forum Europa-Ukraina dyskutowano o tym, czy i jak twórczość oraz przekaz artystyczny mogą wpływać na relacje sąsiedzkie. Goście z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy artyści i twórcy funkcjonujący w świecie sztuki wpływają na postrzeganie innych nacji.

Gospodarzem panelu był Grzegorz Gauden, Wiceprezes Copyright Polska, a wzięli w nim udział: Vira Meniok, dyrektor Fundacji „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza”, która rozpoczęła spotkanie od krótkiej prezentacji historii i filozofii przyświecającej festiwalowi, Tetyana Yermak, pomysłodawczyni i organizator festiwalu odbywającego się od trzech lat w Gdańsku pod nazwą „Tydzień Kultury Ukraińskiej”, Julie Ward, brytyjska polityk i przedsiębiorca, posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji oraz Juriy Wynychuk, ukraiński pisarz, dziennikarz i redaktor, wiceprezydent Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich.

Vira Meniok podkreśliła rolę wsparcia, jakiego udzieliły Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu Instytucje oraz Ministerstwa Kultury z Polski i Ukrainy, wspomniała także o jego inicjatorze, którym   było Polonistyczne Centrum Naukowo – Informacyjne w Drohobyczu im. Igora Menioka. Festiwal gromadzi miłośników twórczości Schultza działających na różnych niwach artystycznych, a jego organizatorkę szczególnie cieszy fakt wsparcia ukraińskich pisarzy. Na podkreślenie zasługuje jej zdaniem fakt, że na festiwalu pojawiają się goście z różnych, czasem bardzo odległych stron świata, których łączy fascynacja Bruno Schultzem. Prócz pisarzy, są to także muzycy, performerzy oraz tłumacze, których Vira Meniok określiła „ambasadorami” twórczości wybitnego pisarza z Drohobycza.

Julie Ward z kolei akcentowała rolę sztuki jako część polityki prewencji przed agresją i uprzedzeniami. Podawała przykład Irlandii Płn. i działań, jakie były i są podejmowane, by jednoczyć zwaśnione społeczności, adresowane szczególnie ludzi młodych. Opowiadała o działaniu Beyond the Skin, organizacji działającej w Irlandii Płn. w obszarze sztuki i nowych mediów, której celem jest właśnie jednoczenie młodych poprzez łączenie ich w procesie tworzenia wspólnych projektów.

Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu Forum były III Targi Wschodnie.

Firmy, które zaprezentowały się uczestnikom Forum reprezentowały wiele branż, w tym informatyczną i nowych technologii, finansową, ubezpieczeniową, budowlaną, motoryzacyjną i lotniczą oraz turystyczną. Nie zabrakło też przedstawicieli biznesu ze środowiska FMCG oraz zajmujących się rekrutacją i alokacją zasobów ludzkich. Warto przypomnieć, że ta część Forum rozrasta się z roku na rok, a organizatorzy liczą na obecność nowych wystawców. Wstęp na targi był bezpłatny dla odwiedzających.

Źródło:
http://www.forum-ekonomiczne.pl/kultura-i-sztuka-jako-przestrzen-dialogu-miedzy-narodami-relacja/
https://infowire.pl/generic/release/419572/pco-s-a-na-forum-europa-ukraina/
http://www.egospodarka.pl/153865,Europa-wydarzenia-tygodnia-4-2019,1,25,1.html

Quest'articolo è disponibile in: Italiano