XII Forum Europa-Ukraina w styczniu w Rzeszowie już niebawem – 24-25 stycznia 2019

0
1824

Quest'articolo è disponibile in: Italiano

 

Gazzetta Italia ponownie zaprasza na wydarzenie, którego jesteśmy patronem medialnym:

[English below]
XII Forum Europa-Ukraina w styczniu w Rzeszowie

W ostatnich dniach stycznia (24-25), w Rzeszowie, podczas Forum Europa-Ukraina organizowanego już po raz dwunasty przez Instytut Studiów Wschodnich, międzynarodowe grono gości z Polski i Ukrainy, ale także z innych krajów Europy i świata będzie dyskutować o scenariuszach możliwych dla Ukrainy po wyborczym roku 2019.
Bez względu na wszystkie widoczne na Ukrainie słabości, można dostrzec sygnały poprawy sytuacji gospodarczej, na co wpływ ma ożywienie współpracy gospodarczej i politycznej z Zachodem. Wciąż słabo widoczne są jednak efekty rozpoczętej naprawy kraju, pogłębiające się podziały polityczne. Niestabilność gospodarki i powszechny niedostatek powodują rosnące niezadowolenie społeczne. Jaka będzie polityka nowych władz, które już niebawem poznamy i czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z krajami Unii Europejskiej i NATO? Jakie kolejne kroki powinien podjąć Kijów i jego zachodni partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój i integrację Ukrainy ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi? Eksperci zastanowią się nad kluczowymi problemami, z którymi nasi wschodni sąsiedzi muszą sobie poradzić, aby kontynuować obraną kilka lat temu drogę reform i transformacji kraju.
W Forum weźmie udział ponad 800 uczestników z Polski, Ukrainy, krajów UE i USA skupi się na palących. Wśród nich przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. Zaplanowano ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym, prezentacje ukraińskich regionów i wybranych sektorów gospodarki. Tradycyjnie, nie zabraknie również okazji do rozmów kuluarowych.

http://www.forum-ekonomiczne.pl
___
12th Europe-Ukraine Forum, January, Rzeszów.

On the last days of January, (24th-25th) international guests from Poland, Ukraine and a number of other countries are going to discuss the possible post-election scenarios for Ukraine. This will be happening during the Europe-Ukraine Forum 2019, organised by the Institute of Easter Studies for the 12th consecutive time already.
Regardless of all the visible weaknesses of the Ukrainian state, there are indications showing improvements in the county’s economic situation, which are influenced by the revival of economic and political cooperation with the West. However, because of the deepening of political divisions, the effects of the country’s recovery are still barely evident. Economic instability and widespread hardship are causing the growth of social discontent. What will the new government’s external policies be like? Will Ukraine use the full potential of its cooperation with the EU and NATO countries? What are the next steps that Kiev and its western partners should undertake in order to provide the nation’s continuous development and integration into the European and Euro-Atlantic structures? Experts will be debating over the key issues that our eastern neighbours have to deal with if they wish to continue the new path of reforms and economic transformation that have undertaken several years ago.
More than 800 participants from Poland, Ukraine, EU countries and the USA will take part in the Forum. Among them representatives of governments, political life, diplomacy, business, local governments, EU and international institutions, research centers and think tanks. More than 30 discussion panels devoted to economics, political and social issues as well as presentations of various Ukrainian regions and economic sectors will be included in the programme. As always, there will be an opportunity for some informal discussions.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en

Quest'articolo è disponibile in: Italiano