Home » Affari » Wydarzenie towarzyszące XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie: III Targi Wschodnie

Wydarzenie towarzyszące XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie: III Targi Wschodnie

Gazzetta Italia pragnie poinformować o wydarzeniu towarzyszącym XII Forum Europa-Ukraina w styczniu w Rzeszowie: III Targi Wschodnie:

[English below]
W ostatnich dniach stycznia (24-25), w Rzeszowie, podczas Forum Europa-Ukraina organizowanego już po raz dwunasty przez Instytut Studiów Wschodnich, międzynarodowe grono gości z Polski i Ukrainy, ale także z innych krajów Europy i świata będzie dyskutować o scenariuszach możliwych dla Ukrainy po wyborczym roku 2019.

Wydarzeniem towarzyszącym XII Forum Europa – Ukraina są III Targi Wschodnie. Firmy, które zaprezentują się uczestnikom Forum będą reprezentować wiele branż, w tym informatyczną i nowych technologii, finansową, ubezpieczeniową, budowlaną, motoryzacyjną i lotniczą oraz turystyczną. Nie zabraknie też przedstawicieli biznesu ze środowiska FMCG oraz zajmujących się rekrutacją i alokacją zasobów ludzkich. Ta część Forum rozrasta się roku na rok, a organizatorzy liczą na obecność ponad 100 wystawców. Wstęp na targi jest bezpłatny dla odwiedzających.
W rzeszowskiej G2A Arenie swoją premierę będzie miał w styczniu kolejny projekt Instytutu Studiów Wschodnich. 25 stycznia obok kwestii ukraińskich, uczestnicy będą rozmawiali także o szansach i perspektywach współpracy z kolejnym państwem z tego pogranicza. Forum Słowackie jest odpowiedzią na rozwijające się w dużym tempie relacje pomiędzy Polską i Słowacją. Uczestnicy pochylą się nad kwestiami związanymi z wymianą transgraniczną, bezpieczeństwem energetycznym, wyzwaniami w edukacji czy transporcie, wreszcie turystyką i wymianą kulturalną.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/12th-europe-ukraine-forum…/…

___

12th Europe-Ukraine Forum, January Rzeszów.

On the last days of January, (24th-25th) international guests from Poland, Ukraine and a number of other countries are going to discuss the possible post-election scenarios for Ukraine. This will be happening during the Europe-Ukraine Forum 2019, organised by the Institute of Easter Studies for the 12th consecutive time already.

12th Europe-Ukraine Forum will be accompanied by 3rd Eastern Fair. Companies taking part in the Fair will represent a variety of areas including IT, innovative technologies, finance, insurance, construction, automotive, aviation and tourism. FMCG, recruitment and human resources enterprises will be present as well. This part of the Forum is getting bigger year by year and more than 100 exhibitors are expected by organizers this year. Entrance is free of charge for the Forum visitors.
Premiering in the G2A Arena in Rzeszow in January will be another project of the Institute for Eastern Studies. On January 25, on top of strictly Ukrainian issues, the Forum’s participants are going to have the opportunity to talk about the prospects for cooperation with another Eastern-European state. The Slovak Forum is a response to the fast-growing relations between Poland and Slovakia. The participants will focus on the issues related to cross-border exchange, energy security, challenges in education or transport, and finally tourism and cultural exchange.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/12th-europe-ukraine-forum…/…

Tags