412328393-nutella_2022_nkp_gazetta-italia_baner-www
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
banner Gazzetta Italia_1068x155
Trattoria Flaminia baner_popr
Baner 1068x155_FINAŁ

Home Tags Fiat auto Poland

Tag: Fiat auto Poland

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A. Pan Luigi Galante prezesem...

15 marca w Bielsku-Bia?ej, odby?o si? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto Poland S.A., które zatwierdzi?o sprawozdanie finansowe zarz?du za rok obrotowy 2012. Przychody Spó?ki...