Polska

Informacje o kraju

Powierzchnia: 312.685 km²
Liczba ludności: 38.625.478
Gęstość zaludnienia: 124 osób/km²
Język: polski
Religia dominująca: katolicyzm (90,7%)
Stolica: Warszawa
Ustrój: Republika parlamentarna
Członkostwo w: Rada Europy, EBOR, NATO, OECD, ONZ, OBWE i UE
Waluta: Złoty

Włochy są czwartym krajem pod względem importu do Polski i szóstym pod względem eksportu z Polski do Włoch

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na 2019 rok, wymiana handlowa między Polską a Włochami wyniosła w sumie 22,5 miliarda; 11,7 miliarda eksportu z Włoch do Polski i 10,8 miliarda z eksportu z Polski do Włoch. Dane te wskazują na zachowanie pewnej stałości eksportu włoskiego do Polski (- 0,4%) i niewielkiego wzrostu eksportu polskiego (+ 4,9%).

Włochy są CZWARTYM krajem pod względem importu do Polski, wyprzedzają ich Niemcy Chiny i Rosja (znacząca pod względem sprowadzania surowców) i SZÓSTYM krajem-odbiorcą polskich produktów za Niemcami, Republiką Czeską, Wielkiej Brytanią, Francją i Holandią. Zestaw towarów będących przedmiotem włosko-polskiej wymiany handlowej pozostaje niezmienny: skoncentrowany w ponad 70% w sektorach przemysłowych (samochody, środki transportu, towary pośrednie, maszyny). Typowe produkty “Made in Italy” (tkaniny, odzież, produkty rolno-spożywcze, meble) to około 20% eksportu Włoch do Polski. Tendencję wzrostową możemy zauważyć we włoskim eksporcie w sektorze maszynowym (elektronarzędzia, urządzenia do obróbki drewna i plastiku) i w sektorze farmaceutycznym. Wzrasta także eksport produktów rolno-spożywczych, tkanin i odzieży.

Import z Polski do Włoch dotyczy głównie sektora pojazdów przemysłowych i elektrotechniki, a także z surowców rolnych (mięsa, mleko i nabiał).