4^ edycja

Nagroda Gazzetta Italia 2019 dla Bońka, Capponi-Borawskiej, Pałasińskiego i Stuhra

"Nagroda Gazzetta Italia jest wyrazem uznania dla tych, którzy wyróżniają się w relacjach polsko-włoskich oraz przyczyniają się do wzmacniania tego, co łączy te historycznie...