Ogłoszenia

Powołano nowy Zarząd Włoskiej Izby Handlowej w Polsce

Walne Zgromadzenie Członków Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, które odbyło się dzisiaj tj. 24 września 2020 r., powołało nowy Zarząd Izby, który będzie pełnić...