MARCIN GAWLIŃSKI

Marcin Gawliński

Ukończyłem w ramach MISH filologię włoską na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiuję również filologię klasyczną. Poza językami współczesnymi posługuję się również greką i łaciną. Szczególnie interesują mnie językoznawstwo diachroniczne oraz literatura włoska – przede wszystkim Pasolini i pisarze lat 90. W wolnym czasie lubię słuchać muzyki i grać w gry komputerowe.