TOMASZ SKOCKI

Wykładowca języka i literatury włoskiej w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca badawcza i publikacje dotyczą głównie literatury postkolonialnej w języku włoskim, powieści Umberta Eco, fantastyki i komiksu. Współredaktor – wraz z A. Baldaccim i A. Brysiak – tomów Narrazioni della fine (2019), Il futuro della fine (2020) oraz Variazioni sull’apocalisse (2021), w których zgłębione zostały wątki apokaliptyczne we współczesnej literaturze i kulturze. Jest członkiem komitetu naukowego włoskiego czasopisma „IF”, poświęconego literaturze fantastycznej i fantastycznonaukowej, dla którego zredagował niedawno numer monograficzny poświęcony twórczości Stanisława Lema.