Umberto Eco otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

0
1075

24 maja 2015 słynny włoski pisarz i profesor Umberto Eco otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Senat Akademicki w Łodzi zdecydował, że ceremonia nadania tytułu odbędzie się podczas obchodów 70. rocznicy powstania Uniwersytetu Łódzkiego, a rolę promotora pełnić będzie profesor Artur Gałkowski, kierownik Zakładu Italianistyki. W 2011 roku na Wydziale Filologii przy Katedrze Filologii Romańskiej powstał Zakład Italianistyki. Pracownicy tej jednostki prowadzą badania nad współczesną literaturą włoską, włoskimi zjawiskami medialnymi i problemami przekładu. Wydział Filologii planował również organizację międzynarodowego kongresu semiotycznego, który w dużej mierze poświęcony byłby teoriom opracowanym przez Umberto Eco. „Nadanie tytułu doktora honoris causa postaci, która posiada już kilkadziesiąt takich wyróżnień, jest niewątpliwie zaszczytem dla Uniwersytetu Łódzkiego”, powiedział Jarosław Płuciennik.