Miesięczne Archiwum: Styczeń 2011

Certyfikaty znajomości języka włoskiego w szczególności certyfikat CELI wydawany przez uniwersytet...

Certyfikat językowy jest formalnym świadectwem poziomu znajomości języka, wystawionym przez uznaną jednostkę certyfikującą. Językowe egzaminy certyfikujące posiadają pewne cechy, które odróżniają je od innych...