ItaliAMO – z ziemi włoskiej do… Łodzi!

  0
  255

  ten artykuł jest dostępny w wersji polski

  „Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim pojawiła się w 2011 roku i od początku przyciągała wiele aktywnie działających osób. Już na pierwszym roku założyliśmy Studenckie Koło Naukowe Italianistów UŁ „ItaliAMO”, którego celem jest promowanie języka włoskiego i kultury Włoch w województwie łódzkim i całym kraju. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że warto byłoby stworzyć czasopismo. Jego pierwszym redaktorem naczelnym została Aleksandra Sowińska. Plan spodobał się zarówno studentom, jak i wykładowcom, i tak zaczęła się nasza działalność dziennikarska”. Rozmawiam z Katarzyną Kowalik, absolwentką italianistyki, obecnie doktorantką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i redaktor naczelną polsko-włoskiego czasopisma popularnonaukowego „ItaliAMO”. Periodyk wydawany jest od 2013 roku i za każdym razem stanowi podsumowanie wielomiesięcznej pracy doktorantów i studentów. Do tej pory opublikowano 16 numerów. Wszystkie można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej ze strony Wydziału Filologicznego UŁ.

   

  „Chcieliśmy, żeby było to pismo dwujęzyczne. Poza promowaniem kultury włoskiej naszym celem jest bowiem również rozwijanie kompetencji językowych i tłumaczeniowych wśród studentów. Z tego względu zachęcamy wszystkich autorów do tego, aby samodzielnie dokonywali przekładów swoich tekstów, nawet jeśli stawiają w nauce języka włoskiego dopiero pierwsze kroki”.

  Stały skład redakcji to oprócz Kasi jej zastępczyni Justyna Groblińska, przewodnicząca Koła Naukowego ItaliAMO – Dominika Kobylska, oraz Christian Gasperi, który zajmuje się również korektą włoskich tekstów. W ciągu sześciu ostatnich lat redakcja współpracowała jednak już z ponad setką osób – nie tylko autorami tekstów, ale także wieloma Włochami, którzy weryfikują poprawność językową tłumaczeń. Każdy student może zaproponować własne pomysły i angażować się w powstawanie pisma w sposób regularny bądź jednorazowy. Tematyka artykułów jest bardzo zróżnicowana – język, literatura, sport, geografia, polityka, historia, kuchnia i wiele innych. Jedynym warunkiem jest to, by teksty wiązały się z Włochami i ich kulturą. Oprócz wydań regularnych pojawiły się także trzy numery specjalne: poświęcone twórczości literackiej i działalności naukowej Umberta Eco z okazji przyznania mu w 2015 r. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, o Europie w dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii oraz o Rzymie ze względu na konferencję naukową „Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee”, która odbyła się na UŁ rok temu. Kolejny numer zapowiada się międzynarodowo. „Jako doktorantki miałyśmy okazję uczestniczyć w wielu wymianach i kursach językowych, na których poznałyśmy osoby z całego świata, które z pasji lub z przyczyn zawodowych uczą się języka włoskiego i realizują prace badawcze związane z kulturą włoską. Bardzo chcemy, żeby także oni podzielili się z naszymi czytelnikami swoją wiedzą i zainteresowaniami”.

   

  Oprócz pracy redakcyjnej ItaliAMO prężnie działa jako koło naukowe, proponując różnego rodzaju inicjatywy, w których mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, nie tylko studenci. Organizowane są konferencje naukowe, spotkania ze specjalistami z zakresu literatury, dydaktyki czy tłumaczeń, warsztaty dla dzieci, projekcje filmowe – pomysłów z pewnością nie brakuje. Jedną z najciekawszych inicjatyw grupy jest konkurs na recenzję współczesnych dzieł włoskiej literatury „Recensiamo ItaliAMO”, który w tym roku odbywa się już po raz trzeci i pierwszy raz będzie miał zasięg międzynarodowy. Jednym z jego patronów medialnych jest również „Gazzetta Italia”. „Naszą ideą było popularyzowanie najnowszej literatury włoskiej, o której na zajęciach mówi się niestety nieco rzadziej, choć powinna być ona znana młodym italianistom choćby ze względu na aktualność opisywanych w niej tematów czy możliwość zaobserwowania w niej zjawisk charakterystycznych dla współczesnego języka. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić studentów do samodzielnego sięgania do najnowszej literatury, do odkrywania jej i polecania innym”.

  Działalność ItaliAMO nabiera zasięgu międzynarodowego również ze względu na nawiązaną niedawno współpracę ze stowarzyszeniem Schola Italica z Mediolanu. „To organizacja, która zajmuje się szerzeniem koncepcji tzw. italicità, zgodnie z którą nie tylko Włosi mają prawo do tego, żeby promować włoskość. Tym zadaniem może zajmować się każda osoba, która utożsamia się z kojarzonymi z Włochami wartościami i stylem życia. Badania na ten temat prowadzą obecnie międzynarodowe zespoły złożone z językoznawców, historyków, socjologów, politologów czy ekspertów z zakresu zarządzania i marketingu. Schola Italica promuje szeroko pojętą kulturę włoską na całym świecie i nasza inicjatywa doskonale wpisuje się w te założenia. Wybrane artykuły z „ItaliAMO” będą teraz publikowane na stronie internetowej organizacji, a także na specjalnej platformie, która łączy osoby z różnych kontynentów, które określają siebie jako italici. To przede wszystkim italianiści ze społeczności akademickich z całego świata, potomkowie włoskich imigrantów czy mniejszości włoskie w różnych krajach.”

   

  Łódzcy italianiści nie ustają zatem w wysiłkach, by szerzyć kulturę włoską, nie zapominając przy tym także o promowaniu swojego miasta wśród Włochów. Przykładem są przygotowane przez studentów w 2018 i 2019 r. reportaże poświęcone wielokulturowej tradycji Łodzi oraz mieszkającym w niej mniejszościom, których pierwsze pokazy miały miejsce we Florencji przy okazji podsumowania międzynarodowego projektu grantowego. „Z ziemi włoskiej do Polski… i z powrotem” – tytuł prowadzonych w ostatnich latach przez członków ItaliAMO warsztatów doskonale podsumowuje ideę działalności koła, a o wszystkich proponowanych przez nie wydarzeniach można przeczytać na facebookowym fan page’u.

   

  ten artykuł jest dostępny w wersji polski