Poćwiczmy!

0
352

Nie odkryję Ameryki jeśli powiem, że na nic zda się taka forma nauki, która nie przewiduje powtórzeń. Proponuję więc trzy ćwiczenia, które posłużą nam do przypomnienia tematów i słownictwa z poprzednich artykułów: Wyrazić nieprzetłumaczalne, Liczba mnoga czy pojedyncza, O niedostatecznie docenianym participio passato, Czasowniki zwrotne, Włoski język miłości. Owocnej pracy!

I.Przetłumacz zdania na język włoski
1. Kropi, więc weź parasol.
Wczoraj wieczorem lało.
2. Idę się przejść.
3. Najpierw ogarnę trochę dom.
4. On nie chce pracować na czarno.
5. Jej córka ma rękę do kwiatów.
6. On jest śmiertelnie zakochany.
7. Ludzie nic nie zrobili.
8. Wolę ciemne winogrona.
9. Musisz się zdecydować.
10. Zeszłej nocy miałam koszmar.

II. Połącz wyrazy z kolumny A z odpowiednimi wyrażeniami z kolumny B
A
a) essere al verde
b) che bello
c) ho infl uenza
d) era tutta nera
e) un principe azzurro
f) la settimana bianca

B
1. książe z bajki
2. tydzień na nartach
3. ale super
4. mam katar
5. być spłukanym
6. bardzo wkurzona

III. Uzupełnij tekst podanymi słowami
bel
le fa il fi lo
si sono divertiti
ci prova
sorriso (x2)
ha litigato
Maria è uscita con Luca che ……………… da un ……… po’. Lei non si fida di lui perché la sua amica Paola dice che è un tipo che …………… con tutte. A Maria però Luca piace molto ed ………………. con Paola. L’ha conosciuto ad una festa, lui le ha ……………. e lei si è innamorata di quel ……………….. Sono andati a mangiare e
……………………… molto.

ODPOWIEDZi:

I.
1. Pioviggina quindi prendi un ombrello. Ieri sera ha
piovuto a dirotto.
2. Vado a fare 2 passi/ a fare un giro.
3. Prima sistemo un po’ la casa.
4. Non vuole lavorare in nero.
5. Sua fi glia ha il pollice verde.
6. E’ innamorato cotto.
7. La gente non ha fatto niente.
8. Preferisco l’uva nera.
9. Ti devi decidere/ Devi deciderti.
10. La notte scorsa ho fatto un brutto sogno.

II.
a 5, b 3, c 4, d 6, e 1, f 2

III.
Maria è uscita con Luca che le fa il fi lo da un bel po’. Lei non si fi da di lui perché la sua amica Paola dice che è un tipo che ci prova con tutte. A Maria però Luca piace molto ed ha litigato con Paola. L’ha conosciuto ad una festa, lui le ha sorriso e lei si è innamorata di quel sorriso. Sono andati a mangiare e si sono divertiti molto.

Aleksandra Leoncewicz – lektorka języka włoskiego, tłumaczka, prowadzi własne studio językowe Pani Od Włoskiego.