Protest Krakowskiej Gastronomii 28.10

0
75
Źródło: https://www.facebook.com/events/1049859112110974/

Mając na uwadze postępowanie rządu polskiego wobec branży gastronomicznej, zmuszeni byliśmy wyjść na ulicę walczyć o swoje firmy. Dlatego w Krakowie w dniu 28 października br. odbywa się protest branży gastronomicznej.

Od kwietnia do września 2020 roku zniknęło z rynku 2055 firm gastronomicznych. A wszystko przez to, że w żadnej tarczy pomocowej nie otrzymaliśmy wsparcia od rządu. Prawie 4,5 tysiąca firm już zawiesiło swoją działalność, a do końca roku liczba ta osiągnie 7 tysięcy. Długi branży gastronomicznej wynoszą obecnie 700 milionów złotych. Szacunkowa liczba zawieszonych działalności w branży HoReCa [hotele, restauracje, catering – red.] na koniec roku 2020 może sięgnąć 20 tys., z czego w samej branży gastronomicznej 7 tys., co stanowić może blisko 10 proc. wszystkich firm na rynku. Z całą pewnością część z nich już nigdy nie wróci i zostanie w efekcie zlikwidowana.

W samych restauracjach (28 % całej branży) stracić pracę może nawet 200 tysięcy osób. Wiąże się to bezpośrednio z kryzysem wśród dostawców produktów do gastronomii, jak i branży hotelarskiej.

Jak wylicza Sztab Kryzysowy Polskiej Gastronomii, krajowa gastronomia to ponad 76 tysięcy lokali, które generują około 37 mld złotych krajowego PKB.

Źródło: https://www.facebook.com/events/1049859112110974/

Żądamy realnej pomocy. Uruchomienia nisko oprocentowanych kredytów (1,2-1,5% w skali roku) z Banku Gospodarki Krajowej, przy równoczesnym ustaleniu kryteriów na poziomie realnym. Wymagania braku strat jest abstrakcyjnie nieakceptowalne. Wszyscy bowiem generujemy od marca 2020 jedynie straty. Zaproponowana przez rząd polski pomoc jest komedią, ponieważ jednorazowe zwolnienie z ZUS w listopadzie 2020 płatne w grudniu niczego nam nie daje. 5000 złotych bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców jest śmiechem na sali. Kryteria spadku do wykazania za październik 2019 do października 2020 na poziomie 40 % nie jest problemem do wykazania dla branży gastronomii, nasze straty to poziom 90 %.

Żądamy wprowadzenia stałej i jednolitej stawki VAT – 8% na wszystkie produkty i usługi w gastronomii od dnia 01.11.2020 r. Domagamy się „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarcz antykryzysowej dla Turystyki. Na wzór Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…, w tym:

  • stworzenia Funduszu Gwarancyjnego dla Gastronomii Polskiej w ramach Tarczy, dla wierzycieli w szczególności właścicieli nieruchomości
  • gwarancji dla banków i uruchomienie nieoprocentowanych pożyczek dla gastronomii
  • gwarancji dla klientów dokonujących wpłat zaliczek na wydarzenia grupowe w obiektach
  • umorzenie obowiązku spłat dotacji z PFR
  • preferencyjny ZUS dla pracowników gastronomii.

Wydarzenie na Facebooku: Protest Krakowskiej Gastronomii