Quo vadis Europo? W Krynicy o przyszłości kontynentu 3–5.09.2019

  0
  479
  Quo vadis Europo? W Krynicy o przyszłości kontynentu
  [English version below]
   
  Jeśli początek września, to Forum Ekonomiczne. Jeśli Forum Ekonomiczne, to Krynica. Od dwudziestu dziewięciu lat to najważniejsze spotkanie politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi – „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”
  Blisko 5 tysięcy gości z najdalszych zakątków świata to najlepsza wizytówka konferencji. W tym roku organizatorzy szykują się na kolejny rekord frekwencji. Już ponad 40% jej uczestników przyjeżdża do Krynicy z zagranicy. Dominują wśród nich zdania, że Forum Ekonomiczne to doskonała platforma wymiany poglądów i miejsce gdzie w merytoryczny, kulturalny a jednocześnie ostry sposób można spierać się o sprawy kluczowe dla kontynentu.
  Program tegorocznego Forum obejmuje pięć sesji planarnych, a także ponad 200 dyskusji panelowych w ramach kilku ścieżek tematycznych.

  Goście będą poruszać się po zagadnieniach z obszarów: biznesu i zarządzania, inwestycji i rozwoju, Europy i świata, makroekonomii, nowej gospodarki, państwa i reform, społeczeństwa a także polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa, energetyki oraz innowacji. Tradycyjnie odbędą się także Fora Ochrony Zdrowia i Regionów. Wśród przyznawanych nagród nie zabraknie na pewno tej dla „Człowieka Roku”. W ubiegłym roku z tą statuetką wyjechał z Krynicy premier Litwy – Saulius Skvernelis. – Forum Ekonomiczne w Krynicy to marka sama w sobie, która znana jest w całej Europie, a nawet daleko poza nią. Co roku tak układamy program, żeby jego różnorodność dawała szansę na szerokie spektrum możliwości w zapraszaniu najważniejszych gości. Przygotowania do tegorocznej edycji zaczęliśmy wyjątkowo wcześnie. Wszystko za sprawą bardzo ambitnych planów i pierwszych przymiarek do Forum w 2020 roku, które jednocześnie będzie trzydziestym w historii – podkreśla Kinga Redłowska, dyrektor programowa Forum.

  W agendzie konferencji, która odbędzie się w dniach 3-5 września 2019 znajduje się wiele zagadnień dotyczących najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi stoi Polska i Europa. Część polityczną zdominują z pewnością rozmowy na temat wyborów parlamentarnych, które zaplanowane są na późną jesień. Wiele uwagi poświęcone będzie kwestiom zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii, która mocno wybrzmi podczas obrad Forum Ochrony Zdrowia, rozwoju komunikacyjnego, nowoczesnych technologii, migracjom czy kwestiom międzynarodowym. Początek września w Krynicy będzie z pewnością gorący, nawet jeśli górska pogoda okaże się nieco bardziej kapryśna niż w ubiegłym roku.

  _
  Europe of Tomorrow. ‘Strong’ Meaning What?
   
  The beginning of September means that business life resumes after summer break. Nowhere else can you feel it as much as in Poland’s ski resort of Krynica. Organised for over a quarter-century, The Krynica Economic Forum has grown into the most impactful meeting of political and economic elites in Central and Eastern Europe.
  Nearly 5,000 guests from all over the world are the best showcase of the conference. This year the organisers are expecting another attendance record. On the average, more than 40% of participants come from abroad. The common view is that the Forum provides an excellent platform for exchange on a variety of topics from politics and business to sport and culture.
  The programme of this year’s Forum will include five plenary sessions, as well as over 200 panel discussions structured under several thematic paths.

  Delegates will address issues from the following areas: business and management, investment and development, Europe and the world, macroeconomics, the new economy, state and reforms, society as well as international policy, security, energy and innovation. Traditionally, the Healthcare and Regions’ Forums will also take place. Among the awards, there will certainly be one for „The Man of The Year”. Last year, it went to Prime Minister of Lithuania, Saulius Skvernelis. “The Krynica Economic Forum as a brand is known throughout Europe and even further beyond. Every year we arrange the program in such a way that its diversity gives a chance for inviting wide range of guests. Preparations for this year’s edition started very early. All thanks to very ambitious plans and first attempts at the 2020 edition, which will be the thirtieth in history,” stresses Kinga Redłowska, the Forum’s programme director.

  The agenda of the conference, which will be held on 3-5 September 2019, includes many issues concerning the most pressing problems and challenges facing Poland and Europe. A lot of attention will be paid to new communication tools, cutting-edge technologies, migration and international security. The beginning of September in Krynica will certainly be hot, even if the mountain weather happens to be slightly more capricious than last year.