Uchwalenie ustawy o energii i możliwości włoskich firm w sektorze energii odnawialnej

0
1030

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Po prawie trzech latach trwania procesu legislacyjnego, Sejm ostatecznie przyjął nowe prawo, które porządkuje temat energii i reguluje kwestię udzielania dotacji państwowych dla sektora energii odnawialnej. Z pewnością była to bardzo oczekiwana ustawa, także przez liczne włoskie firmy i włoskich inwestorów, które widzą możliwość powtórzenia w Polsce projektów wdrożonych z sukcesem kilka lat temu we Włoszech i które aż do teraz oczekiwały jasnych wytycznych, zarówno ekonomicznych, jak i proceduralnych. Zainteresowanie włoskich przedsiębiorstw tym sektorem gospodarki, przede wszystkim w stosunku do energii fotowoltaicznej, nigdy nie zostało przerwane, ale prośby o analizy czy przynajmniej o wyjaśnienia w sprawie, pojawiały się w sposób nieregularny, kiedy wydawało się, że jest już blisko do przyjęcia ustawy, czego coraz bardziej się obawiano w ostatnich 3 latach.

Najważniejsze aspekty tego już przyjętego prawa dotyczą zarówno sposobu zaakceptowania inwestorów, jak i wartości zachęt finansowych ze strony rządu. Różnią się znacznie w stosunku do prawa, które reguluje tę dziedzinę we Włoszech, ponieważ nie ma żadnych zielonych certyfikatów, ale jest system licytacji, gdzie, po pierwszej fazie preselekcji, producenci energii odnawialnej muszą otrzymać certyfikat, żeby móc w nich uczestniczyć. Ten proces umożliwia uzyskanie wszystkich wymagań do uczestniczenia w licytacji, czyli możliwości finansowych, rozwoju planu lokalnego, pozwoleń środowiskowych, przyłączeń do sieci itp.. Podczas licytacji podmioty uczestniczące składają projekty i deklarowaną cenę za energię i licytują się, aż ktoś zadeklaruje najniższą cenę sprzedaży nowej firmie z państwowymi udziałami, która  zajmuje się nabywaniem energii. Inwestorzy i firmy włoskie będą z pewnością najbardziej zainteresowane tematem mikroinstalacji, to znaczy takimi do 40 kW, które także podlegają regulacjom według nowego prawa i dla których została podjęta decyzja, że dystrybutorzy energii elektrycznej zostaną zobligowani do zakupu wyprodukowanej energii i dla których nie są przewidziane szczególne wymagania czy licencje. Ten ostatni wymieniony aspekt mikroinstalacji, jest, być może, najbardziej interesujący, ponieważ pozwoliłby także prywatnym czy średnim włoskim inwestorom, z pomocą instytucji kredytowych, przygotować wspólne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, razem z biznesplanem z rozsądnymi kwotami, oprócz powiązanych zachęt finansowych ze strony rządu, które oczywiście nie będą olbrzymie. Podsumowując, podejście do problemu, wybrane przez Warszawę, było wyborem mniej agresywnego zarządzania i nieotwierania rynku w jak najkrótszym terminie, jak to się stało we Włoszech, gdzie z dnia na dzień ktokolwiek mógł odnaleźć się jako instalator instalacji fotowoltaicznych.

Temat energii odnawialnej jest jednak dużo bardziej rozległy i nie można go ograniczać wyłącznie do ceny na wyprodukowaną energię. Właściwie, dzisiaj Polska jest bardzo chłonna także jeśli chodzi o nowe systemy miejskiego transportu ekologicznego, jak systemu rowerów miejskich czy samochodów miejskich, także elektrycznych. Jest wiele polskich miast, które coraz częściej w swoich centrach dają możliwość wynajęcia roweru czy samochodu, w celu poruszania się w sposób wygodny, ekologiczny, a także zdrowy. Te inicjatywy są doceniane coraz bardziej przez turystów, studentów, a także w końcu częściowo przez wszystkich mieszkańców i władze miejskie, które dokładają starań w tych realizacjach, są często nagradzane za rozwój obywatelski, które to okazują.

Systemy rowerów miejskich, także elektrycznych, znajdują się obecnie we wszystkich głównych miastach kraju: od Wrocławia przez Katowice, Warszawę po Gdańsk. W wielu przypadkach obsługa tych systemów jest powierzona zagranicznym firmom i w niektórych, we współpracy z innymi w celu uczestniczenia w projektach tego typu, są obecne włoskie firmy, z mocnym know-how w tej dziedzinie. Rozwój ekologicznego transportu wymaga instalacji kolumn ładowania dla pojazdów elektrycznych, nie tylko miejskich, które mogą być postawione nie tylko w centrach miast, ale także blisko firm prywatnych, jak centra handlowe, oddziały banków, kina i dać możliwość spokojnego podróżowania bez martwienia się o wyładowanie akumulatorów, także tym, którzy chcą kupić pojazd elektryczny. Instalacja tych urządzeń oprócz tego może być kołem zamachowym dla firm motoryzacyjnych, które coraz bardziej kierują się w stronę produkcji tego typu pojazdów, które na północy Europy już teraz mają całkiem duży udział na rynku pierwotnym samochodów.

 

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski