V Jubileuszowa edycja konkursu „Polak Roku we Włoszech”

0
256

Związek Polaków w Kalabrii – Włochy już od pięciu lat jest organizatorem konkursu „Polak Roku we Włoszech”. Pomysłodawcą jest prezes związku Katarzyna Gralińska, która wraz z sekretarzem stowarzyszenia i Kapituły konkursu Magdaleną Ratajewską są odpowiedzialne za realizację i przebieg całego wydarzenia.

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech oraz na świecie, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Przewidziany jest wybór Polaka Roku w ośmiu następujących kategoriach:

  1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
  3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA
  4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
  6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  7. POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII
  8. POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI

Kandydatami do nagrody w pierwszych pięciu kategoriach mogą zostać wyłącznie obywatele polscy lub polskiego pochodzenia mieszkający na terenie Włoch i poza granicami.

Kandydaci w danej kategorii powinni spełniać wymagania ogólne, które zostały wymienione w regulaminie.

https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/regulamin/

Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 10/09/2020 po pobraniu odpowiedniego formularza ze strony https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/zglaszaniekandydatow/ i następnie wysłania go na pocztę elektroniczną polakroku.wlochy@gmail.com

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na udział w niniejszym konkursie oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. 

https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/regulamin/

Nagrodą dla laureata (I miejsce) jest statuetka „Polaka Roku we Włoszech” i na świecie – V Edycja Jubileuszowa 2021– zaprojektowana i wykonana przez znanego polskiego artystę Krzysztofa Renesa.

Nagrodą II miejsca jest tabliczka okolicznościowa, a III miejsca medal.

W wyjątkowych przypadkach przyznawane mogą być inne nagrody i wyróżnienia.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w październiku a laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. W przypadku, gdy laureat jest nieobecny na uroczystej Gali (z ważnych i uzasadnionych powodów), nagroda może zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi, który będzie reprezentował laureata podczas uroczystości.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://polakrokuwewloszech.wordpress.com/

Gazzetta Italia jest partnerem medialnym wydarzenia.