Wewnętrzne dokumenty spółek z całej Polski w cały Świat – szybko, anonimowo i z sukcesem

0
1323

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Spółka PLUS IURIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie we współpracy z Kancelarią Prawną Studio Prawne z Warszawy dostosowała swój produkt profesjonalnej informacji o przedsiębiorcach i osobach fizycznych działających w Polsce do potrzeb włoskiego rynku.

Aby sprawdzić nie tylko standing finansowy, ale również transparentność działań organów, zidentyfikować ewentualne konflikty wewnętrzne w spółce zarówno na poziomie wspólników, jak i członków zarządu, jak i w celu dodatkowej analizy ewentualnego tworzenia łańcuchów spółek została uruchomiona usługa SCOPRI L’IMPRESA dla podmiotów włoskich.

Dzięki naszej strukturze złożonej z 21 biur, znajdujących się przy każdym sądzie rejonowym KRS w Polsce, i ponad 100 analitykom, możemy zapewnić szybkie i efektywne działania polegające na pozyskiwaniu i przesyłaniu on-line akt wewnętrznych podmiotów wpisanych do KRS (statuty, protokoły zgromadzeń wspólników, uchwały, bilanse, sprawozdania finansowe, listy wspólników, adresy członków zarządu, ich wzory podpisów, informacje o „ukrytych wspólnikach” nie ujawnionych w odpisie z KRS, jako nie posiadających więcej niż 10 % udziałów itp.)

Posiadamy również dostęp do historycznych dokumentów podmiotów wpisanych do „starych” rejestrów RHB, RSA, RF (przed 2001), jak i do rejestrów Funduszy Inwestycyjnych.

UWAGA: dostęp NIE JEST SCENTRALIZOWANY, ale dzięki nam możesz mieć dostęp on-line do wewnętrznych dokumentów podmiotów, które zostały złożone w polskich rejestrach.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu naszych prawników oferujemy również usługę ANALIZY STANDINGU W JĘZYKU WŁOSKIM.

Dlaczego nie wystarczy zwykły odpis z KRS?

Większość spółek przed podpisaniem umowy prosi tylko o okazanie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS. Sam odpis nie daje gwarancji kontraktowej i należy dokonać również dodatkowych kontroli. Koszt takiej operacji jest dużo mniejszy od ewentualnych szkód, dodatkowo może być odciągnięty jako koszt podatkowy.

Pomóż sobie w procesie

Dokumenty z rejestrów KRS mogą zostać użyte w postępowaniach sądowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Przykład: Nie zawsze osoba wpisana do KRS jako członek zarządu faktycznie sprawuje tą funkcję. Mandat często musi zostać przedłużony, gdyż co do zasady wygasa wraz z odbyciem zwyczajnego zgromadzenia wspólników i zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W takiej sytuacji podpisane umowy mogłyby okazać się nieskuteczne.

Tego nie znajdziesz w odpisie z KRS. Nie powie Ci tego również zwykła wywiadownia gospodarcza. Informacja jest do ustalenia w dokumentach rejestrowych spółek, jak i do zgłębienia w analizie STANDINGU FINANSOWEGO.

Dlaczego my?

Wartość pozyskiwanych przez nas informacji jest dużo większa od danych przekazywanych „automatycznie” przez wywiadownie gospodarcze gdzie przeważają bilanse i analizy tabelkowe, bez badania wielu dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny ryzyka biznesowego.

Naszym klientom przedstawiamy również informacje o wewnętrznych konfliktach w analizowanych podmiotach, o możliwości pozywania członka zarządu, który mógłby uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki przedstawiając we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dane dostarczamy w ciągu kilku dni roboczych, co pozwala Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przygotowujemy dokumenty spółek do zagranicznych postępowań sądowych: uwierzytelnienia, apostille, legalizacje i tłumaczenia przysięgłe.

Uwaga na konkurencję

Konkurencja nie śpi. Zbiera Twoje dane, jak i dane innych podmiotów działających na rynku. Dzięki temu często ma głębszy wgląd w sytuację ekonomiczną, sprawdza również Twoje możliwości ofert i usług, jak i strategie rozwoju.

Nie zostawaj w tyle. Aby poznać rynek musisz poznać jego graczy. Dzięki nam możesz to zrobić anonimowo.

KONTAKT:

Plus Iuris Sp z o.o. Al. Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa, NIP 525 247 65 03, Regon 142 35 24 76 , KRS 0000351414 Wpisana do SR dla M.ST Warszawy XII wydział KRS, Kapitał zakładowy 50.000 PLN tel. 0048 22 403 80 55, www.okkrs.pl biuro@okkrs.pl, contatto@okkrs.pl

 

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski