WROCŁAW EUROPEJSKĄ STOLICĄ KULTURY… I TEATRU

0
1228

Od 14 października do 15 listopada we Wrocławiu odbywać się będzie Olimpiada Teatralna, wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, zarówno pod względem poziomu proponowanego programu, jak i liczby gości.

Przez 31 dni ponad 100 spektakli i artystów z całego świata przewinie się przez Europejską Stolicę Kultury, przywożąc ze sobą powiew świeżości nie tylko na gruncie teatralnym.

Wśród licznych międzynarodowych gości obecni będą również włoscy reżyserzy teatralni:

Romeo Castellucci – autor sztuk teatralnych i reżyser. Jego dorobek artystyczny prezentowany był w ponad pięćdziesięciu krajach. Znany na całym świecie jako twórca teatru opartego na interdyscyplinarności sztuki i ukierunkowanego na wielopłaszczyznowy odbiór; ponadto autor rozmaitych dzieł teoretycznych z zakresu inscenizacji, podążających śladami jego teatru. Prace Castellucciego są regularnie wystawiane przez prestiżowe teatry i opery, nierzadko pojawiają się też w programach międzynarodowych festiwali.

W 2005 r. Romeo Castellucci został ogłoszony Dyrektorem sekcji teatralnej weneckiego Biennale, a w 2008 r. powołano go – jako „artiste associé” – do zespołu kierowniczego Festiwalu Teatralnego w Awinionie. We Wrocławiu, 22 oraz 23 października, będzie można zobaczyć jego spektakl „Zstąp, Mojżeszu”.

Pippo Delbono – autor sztuk teatralnych, reżyser teatralny i filmowy. Na początku lat ’80 przeprowadził się do Danii, gdzie zetknął się z grupą Farfa kierowaną przez Iben Nagel Rasmussen, legendarną aktorkę z Odin Teatret. Podróżując i współpracując z grupą, opanował orientalną sztukę aktorsko-taneczną, którą miał okazję zgłębiać podczas swoich kolejnych pobytów w Indiach, Chinach i na wyspie Bali. Także spotkanie z Piną Bausch odegrało niepoślednią rolę w rozwoju artystycznym i zawodowym reżysera. Podczas Olimpiady Teatralnej, 26 i 27 października, Pippo Delbono zaprezentuje spektakl „Vangelo”.

Roberto Bacci – reżyser, od lat dyrektor artystyczny festiwali teatralnych, takich jak Festiwal w Santarcangelo di Romagna, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Volterra Teatro czy Festiwal Passaggio w Pontederze. Od 2015 r., wspólnie z Gabriele Lavią, pełni obowiązki dyrektora artystycznego toskańskiej Fondazione Teatro. W latach 2012-2015 był dyrektorem artystycznym sekcji teatralnej festiwalu Fabbrica Europa odbywającego się we Florencji. Ponadto Bacci przekazuje swoją wiedzę reżyserom i aktorom podczas kursów oraz zajęć prowadzonych w teatrach i instytutach teatralnych zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Jego spektakle były wystawiane w Europie, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie. We Wrocławiu, 21 i 22 października, Bacci przedstawi spektakl „Lear”.

Eugenio Barba – włoski reżyser teatralny, jedna z najwybitniejszych postaci współczesnej sceny teatralnej. Znany jako uczeń i przyjaciel Jerzego Grotowskiego. Założyciel i dyrektor Odin Teatret, uważany jest, obok Petera Brooka, za ostatniego żyjącego mistrza Zachodu. Począwszy od 1974 r., Eugenio Barba i jego Odin Teatret docierają do środowiska społecznego za pomocą oryginalnej praktyki wymiany międzykulturowej (tzw. barteru). Podczas Olimpiady Teatralnej Barba zaprezentuje swoje najnowsze dzieło, „Drzewo”. Spektakl można oglądać od 21 do 25 października.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Grotowskiego, instytucja kultury zajmująca się badaniami artystycznymi i teatralnymi.

Olimpiadzie Teatralnej przewodzi motto „Świat miejscem prawdy”, będące parafrazą tytułu tekstu wygłoszonego przez Jerzego Grotowskiego w 1976 r.: „Wchodzimy w świat, aby przezeń przejść. Przechodzimy próbę świata, a świat jest miejscem prawdy. W każdym razie – świat powinien być miejscem prawdy”.

Wszystkie informacje dotyczące Olimpiady Teatralnej są dostępne pod adresem: http://www.theatreolympics2016.pl/.