Home » Affari » Recordati: przejęcie polskiej firmy Farma-Projekt

Recordati: przejęcie polskiej firmy Farma-Projekt

Spółka Recordati informuje, iż zostało sfinalizowane przejęcie 100% udziałów Farma-Projekt Sp. z o.o., polskiej firmy farmaceutycznej z siedzibą w Krakowie, które zapowiedziane było na2 sierpnia. Wartość transakcji szacowana jest na 71 milionów złotych, z których 50,8 milionów zostało wpłacone przy closingu transakcji. Pozostała suma po części zostanie uiszczona w transzach o określonych terminach, a po części zostanie pokryta poprzez przejęcie długu spółki.

Farma-Projekt, która jest obecna na polskim rynku farmaceutycznym od 2003 roku, rozprowadza leki z różnych dziedzin terapeutycznych, w szczególności te kardiologiczne, urologiczne oraz suplementy diety. Spółka zatrudnia około 135 osób, wśród których 84 związane są ze sprzedażą i marketingiem. Wartość sprzedaży w 2011 roku wyniosła około 47 milionów złotych. Bilans finansowy przejętej firmy zostanie włączony w bilans grupy Recordati 31 sierpnia, natomiast rachunek zysków i strat będzie konsolidowany od 1 września 2012 roku.

Firma Recordati jest już obecna na polskim rynku poprzez swoją filię Recordati Polska Sp. z o.o., założoną w 2011 roku.

„Przejęcie spółki Farma-Projekt jest kolejnym krokiem strategii, mającej na celu wzmocnienie naszej obecności na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, które odnotowują ciągły wzrost gospodarczy” powiedział Giovanni Recordati, prezes i dyrektor generalny firmy, dodając, iż „Polska jest drugim co do wielkości rynkiem farmaceutycznym w Europie Środkowo-Wschodniej o wysokiej liczbie mieszkańców oraz silnym zapotrzebowaniu na leki. W ciągu ostatnich pięciu lat polski rynek farmaceutyczny wzrastał średnio o 6,8% na rok, zaś rynek związany z „samoleczeniem” zwiększał się średnio o 11,2%”.

Tags