Wkład Leonardo w bezpieczeństwo i obronę Polski

0
188

Rozmowa z Marco Lupo, prezesem Leonardo Poland przeprowadzona w sierpniu 2021 roku.

Gazzetta Italia: Od jak dawna jest Pan w Polsce i czy znał Pan polski rynek obronny i bezpieczeństwa, zanim został Pan mianowany prezesem Leonardo Polska?

Marco Lupo, prezes Leonardo Poland: Jestem w Polsce od początku 2019 roku, kiedy to powstała firma Leonardo Poland, poprzez którą wspieramy rozwój relacji z polskimi interesariuszami – rządem, wojskiem i przemysłem. Jestem związany z Leonardo od ponad trzech dekad i jestem blisko polskiego rynku od wielu lat. W tym okresie obserwowałem fantastyczny rozwój gospodarczy i przemysłowy Polski, a także zwiększające się znaczenie koncernu Leonardo w Polsce. W tym kontekście warto podkreślić, że przemysł obronny jest zazwyczaj jedną z sił napędowych gospodarki i innowacji technologicznych danego kraju. Polska już podąża tą drogą, nawet jeśli, jak uważam, jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zyskać jeszcze większą wartości ekonomiczną, jaka płynie z sektora lotniczego, obronnego i bezpieczeństwa, a firma Leonardo jest tu właśnie po to, aby wspierać ten trend.

Jaka jest skala działalności Leonardo?

Leonardo jest globalną firmą w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa, oferującą rozwiązania z dziedziny zaawansowanych technologii, a także rozwiązania podwójnego zastosowania. Dzięki obecności na czterech rynkach krajowych: we Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, koncern Leonardo stworzył wiele filii i biur regionalnych, aby lepiej służyć lokalnym rynkom. Aby lepiej przedstawić naszą pozycję na globalnym rynku lotniczym i obronnym, mogę powiedzieć, że Leonardo jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego na świecie i trzecim pod względem wielkości w Europie.

A jak Leonardo Poland wpisuje się w ten ekosystem?

Leonardo Poland jest spółką zależną Leonardo International, założoną, jak już wspomniałem, w styczniu 2019 roku w Warszawie. Racją bytu firmy jest wspieranie rosnącego zaangażowania Leonardo w Polsce, rozwijanie relacji ze wszystkimi głównymi interesariuszami, wspieranie pionów biznesowych Leonardo i firm zależnych w umacnianiu ich obecności na polskim rynku, a także bycie aktywnym graczem na polskim rynku obronności i bezpieczeństwa we współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.

W październiku 2019 r. spółka uzyskała koncesję polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na handel bronią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym stała się pełnoprawnym podmiotem w procesie zaopatrzenia w uzbrojenie dla Polski.

Nasze podejście do umacniania pozycji Leonardo w Polsce poprzez aktywne uczestnictwo na rynku ma zastosowanie zwłaszcza do już sprawdzonego obszaru logistyki związanego z produktami Leonardo, a także do obszarów bezpieczeństwa cybernetycznego, usług kosmicznych i ochrony infrastruktury krytycznej.

Ile osób zatrudnia Leonardo w Polsce?

W 2020 r. koncern Leonardo zatrudniał w Polsce ponad 2500 pracowników. Ogromna większość z nich pracuje w naszym zakładach śmigłowcowych w Świdniku we wschodniej Polsce. Szereg osób jest zatrudnionych także w Warszawie. Wyżej wymieniona liczba obejmuje inżynierów, najlepszych specjalistów z różnych dziedzin oraz personel pomocniczy. Ponadto należy zauważyć, że działalność PZL-Świdnik zapewnia pracę kolejnym tysiącom osób w setkach firm naszego łańcucha dostaw w Polsce.

Jakie są główne cele i obszary zainteresowań koncernu Leonardo w Polsce?

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest jednym z krajów macierzystych Leonardo, naszym celem jest dostarczenie polskim klientom najnowocześniejszych produktów, ale jednocześnie chcemy rozwijać naszą stałą obecność w Polsce i nadal realizować lokalne inwestycje. Można to osiągnąć poprzez współpracę z lokalnymi firmami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie rozwoju nowych technologii i zwiększanie zdolności produkcyjnych w kraju. Celem nie jest zwykła sprzedaż gotowych produktów, ale raczej zaangażowanie naszych polskich partnerów w rozwój i produkcję z korzyścią dla obu krajów. Takie podejście oparte na współpracy jest częścią DNA Leonardo i jest źródłem naszego globalnego sukcesu.

Ponieważ Leonardo jest firmą dostarczającą rozwiązania w różnych dziedzinach, staramy się zaprezentować w Polsce nasze produkty i możliwości w wielu dziedzinach. Śmigłowce, samoloty, bezzałogowe statki powietrzne, elektronika do zastosowań lądowych i morskich, systemy podwodne, bezpieczeństwo cybernetyczne i rozwiązania kosmiczne – to przykłady dziedzin, w których Leonardo widzi możliwości w Polsce.

Jaki sukces koncern Leonardo odniósł ostatnio na polskim rynku?

Leonardo jest obecny w Polsce już od około 30 lat. W ciągu tych dziesięcioleci udało nam się osiągnąć znaczące wyniki, jak nabycie PZL-Świdnik – jedynego polskiego Producenta Oryginalnego Sprzętu (OEM) w zakresie platform wiropłatowych – oraz powołanie Leonardo Poland do wspierania wszystkich pionów biznesowych i spółek zależnych Leonardo.

W ostatnich latach udało nam się zdobyć kontrakt na zintegrowany system szkolenia polskich pilotów samolotów bojowych, który umożliwił nam wprowadzenie do Polskich Sił Powietrznych samolotów szkolno-treningowych M-346 wraz z całym systemem zaawansowanego szkolenia pilotów. Wstępny kontrakt na 8 samolotów został rozszerzony do 16 platform, z których 12 zostało już dostarczonych Polskim Siłom Powietrznym. Warto wspomnieć, że Polska jest drugim rynkiem eksportowym, który otrzymał dostawę tego zaawansowanego samolotu szkoleniowego.

Kolejnym przykładem sukcesu w ostatnich latach jest kontrakt na dostawę 4 śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej RP. Śmigłowce te, częściowo produkowane w naszych zakładach w PZL-Świdnik, które również odgrywają kluczową rolę głównego wykonawcy, będą wykorzystywane do różnych misji wsparcia i ratownictwa nad Bałtykiem i wybrzeżem. Biorąc pod uwagę, że polskie potrzeby w tych dziedzinach są znacznie większe, uważamy, że jest przestrzeń na zamówienie dodatkowych śmigłowców AW101 przez stronę polską.

Jeśli chodzi o sukcesy Leonardo Poland, to mogę powiedzieć, że w lipcu 2020 roku wygraliśmy (w konsorcjum z partnerami lokalnymi) kontrakt na skuteczniejsze wsparcie logistyczne związane z samolotami M-346 używanymi przez Polskie Siły Powietrzne. Jest to pierwszy krok programu Leonardo Poland, który aktywnie wspiera, wykorzystując lokalne zasoby i współpracując z lokalnymi firmami, działalność gospodarczą Leonardo w Polsce w zakresie logistyki.

Leonardo AW101

Powiedział pan, że polski rynek jest jednym z rynków krajowych, na którym inwestuje Leonardo. Jakie bezpośrednie inwestycje prowadzi Leonardo w Polsce i jaka jest ogólna strategia w tym zakresie?

Od momentu nabycia PZL-Świdnik w 2010 roku, Leonardo zainwestował w te zakłady około 1 mld zł (około 250 mln euro). Leonardo jako kluczowy inwestor i wiodący globalny koncern w dziedzinie obronności, aeronautyki i bezpieczeństwa ma pełne możliwości rozwoju i wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wprowadzając szereg strategicznych technologii dla tego kraju, a także oferując krajowym firmom i klientom instytucjonalnym udział we wspólnych programach, które mogą zapewnić wysoki zwrot z inwestycji, a które dotyczą technologii, know-how, przemysłu i łańcucha dostaw, zatrudnienia, ale oczywiście mają także wymiar ściśle finansowy, ponieważ są to inwestycje o wysokiej stopie zwrotu.

Ponadto, mówiąc o tym, że będziemy kontynuować inwestycje w PZL-Świdnik poprzez nowe technologie i wiedzę organizacyjną w celu utrzymania konkurencyjności na rynku światowym, warto dodać, że zakłady PZL-Świdnik stały się międzynarodowym centrum doskonałości w ramach Leonardo w dziedzinie struktur lotniczych dla śmigłowców.

Na jakie programy i projekty Leonardo zwraca uwagę w kontekście zamówień publicznych?

Jak wspomniałem wcześniej, skupiamy naszą uwagę na różnych dziedzinach. Polska jest rozwijającym się krajem o silnej gospodarce i znaczących potrzebach w zakresie rozwiązań wysokich technologii. Jest również jednym z kilku państw członkowskich NATO, które wydają ponad 2% swojego PKB na obronność, co wyraźnie pokazuje, że kwestie bezpieczeństwa należą w tym kraju do najwyższych priorytetów. Obecny plan modernizacji wojska, przewidziany do 2035 roku, jest ambitnym przedsięwzięciem, które doprowadzi polskie wojsko do najwyższych standardów NATO. Koncern Leonardo jest przekonany, że dzięki swojej obecności możemy, jako organizacja przyczynić się do modernizacji Sił Zbrojnych RP, a tym samym do dalszego rozwoju gospodarki narodowej.

Poza wydatkami ściśle wojskowymi Polska planuje również duże inwestycje w dziedzinie zaawansowanych technologii, takie jak bezpieczeństwo cybernetyczne i przestrzeń kosmiczna. Różne projekty w tych obszarach, planowane na nadchodzące lata, pozwalają nam wierzyć, że możemy stać się poważnym dostawcą usług, produktów i technologii związanych z przestrzenią kosmiczną i domeną cyberbezpieczeństwa. Uważnie monitorujemy te możliwości.

Ogólnie rzecz biorąc, uważnie śledzimy wiele potencjalnych programów dotyczących zakupów w kilku dziedzinach, takich jak nowe śmigłowce wielozadaniowe, samoloty wojskowe, systemy do zastosowań morskich i lądowych, systemy bezzałogowe i wiele innych.

Podsumowując, jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej i przemysłem we wszystkich aspektach obronności i bezpieczeństwa. Oferujemy nie tylko produkty, ale także inwestycje, lokalną produkcję i montaż tych produktów oraz udział w międzynarodowych programach, stawiając Polskę i jej przemysł w czołówce graczy technologicznych. To nasza propozycja wartości i zaangażowanie w Polskę jako rynek krajowy.

***

O aktualnych wydarzeniach z Polski piszemy regularnie w naszym newsletterze Polonia Oggi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Więcej artykułów o współpracy biznesowej między Polską a Włochami znajdziesz tutaj.