Confindustria Polonia przekroczyła próg 100 firm członkowskich 

0
93

Dwa kamienie milowe pod znakiem 100. 100 to liczba dotychczasowych wydań Gazzetta Italia, a także, od kilku tygodni, liczba firm członkowskich Confindustria Polonia, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Włoskich działających na rynku polskim. Stowarzyszenie to, założone w 2019 roku, w krótkim czasie zgromadziło dużą grupę wielu włoskich firm obecnych w Polsce, tworząc sieć reprezentowanych firm działających na terenie całej Polski, szczególnie w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. «Pomimo początkowego okresu charakteryzującego się trudnymi warunkami związanymi z trwającą wówczas pandemią, którą na szczęście udało się przezwyciężyć, dotychczasowa droga rozwoju Stowarzyszenia była jasna i była też powodem do dumy, o czym świadczy ważny cel, który został właśnie osiągnięty» – to słowa Alessandro Saglio, Dyrektora Generalnego Confindustria Polonia, który dodaje: «Confindustria Polonia w szybkim tempie przeszła etap „start up’u” i obecnie jest skonsolidowaną i w pełni działającą organizacją wspierającą włosko-polską społeczność biznesową».

Rok 2023 był dla Stowarzyszenia szczególnie intensywny i obfitował w wydarzenia, które koncentrowały się na budowaniu gospodarczych, społecznych i kulturowych mostów między Polską a Włochami. Inicjatywy organizowane przez Stowarzyszenie obejmowały zarówno wydarzenia związane z konkretnymi sektorami gospodarki, takie jak niedawne „Work Smart: praca, która się zmienia w czasach wyzwań”, podczas którego badano najważniejsze trendy związane ze światem pracy, jak i projekty związane z działalnością charytatywną i dialogiem między kulturą włoską i polską. Dużo uwagi poświęcono także wydarzeniom bieżącym: tematy związane z przebiegiem wojny na Ukrainie, a w szczególności wkład włoskich firm w przyszły proces odbudowy terytorium Ukrainy, były przedmiotem spotkań i konferencji, w których Confindustria Polonia była aktywnym uczestnikiem.

Strategiczne partnerstwo z takimi podmiotami jak Targi Kielce (jeden z liderów branży targowej w Polsce) stanowi wartość dodaną o fundamentalnym znaczeniu, również w zakresie promocji wydarzeń reprezentujących Włoski System w Polsce. Udział przedstawicieli Confindustria Polonia w różnych imprezach targowych organizowanych w ciągu roku przez Targi Kielce (w tym w targach STOM, poświęconych branży obróbki metali, oraz targach Plastpol, poświęconych sektorowi tworzyw sztucznych) umożliwił nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczestniczącymi w nich firmami włoskimi, co sprzyjało networkingowi stowarzyszeniowemu. Udział Stowarzyszenia w targach branżowych umożliwił również organizację tematycznych i uzupełniających wydarzeń w ramach samych targów, takich jak zorganizowane podczas targów Plastpol seminarium „Włoski przemysł maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy: kontakty z Polską i perspektywy na przyszłość”.

Druga połowa roku będzie kontynuacją poprzednich miesięcy – powrócą spotkania, które stały się już stałymi punktami w programach Confindustria Polonia, ale organizowane będą także nowe wydarzenia. «We wrześniu będzie miał miejsce bardzo ważny moment dla naszego Stowarzyszenia, zostanie bowiem zwołane Zgromadzenie członków, które zatwierdzi nowy skład Zarządu. Jesienią rozpoczniemy zwyczajową serię spotkań Roadshow, aby zaprezentować kompendium „Guida Paese Polonia 2023”, kompendium informacyjne, które doczekało się już swojej trzeciej edycji. Nie zabraknie również nowych analitycznych wydarzeń, takich jak to poświęcone cyberbezpieczeństwu, które zaplanowane jest na listopad br. Rok zakończymy w miłej atmosferze i towarzystwie, aby wspólnie z naszymi członkami podczas kolacji wigilijnej pożegnać rok 2023 i powitać nowy » – wyjaśnia dyrektor Saglio, który na zakończenie wyraża podziękowania dla członków i strategicznych partnerów Confindustria Polonia: «Bez nieocenionego wsparcia firm Generali, PLOH, Rina i Senatrans nie bylibyśmy w stanie uzyskać tak cennego osiągnięcia, jakim jest pozyskanie 100 członków. Doceniamy ich wsparcie, jakiego udzielali nam od samego początku, dzięki czemu możemy dziś świętować ten pierwszy, ale jakże ważny cel».