Bertolin – najlepsza tradycja w?oskich w?dlin z Doliny Aosty

  0
  1145

  ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

  Anna Wojwoticz

  O firmie

  Siedziba firmy Bertolin znajduje si? w malowniczej Dolinie Aosty w miejscowo?ci Arnad. Wybudowana w miejscowym stylu – z kamienia i drewna, wpisuje si? w górski krajobraz i kultywuje tradycje gastronomiczne swojego regionu.

  Jej korzenie si?gaj? roku 1957, kiedy to Guido Bertolin otworzy? w Arnad pierwsz? rze?ni?. Dzisiaj firma ??czy wiedz? o oryginalnych technikach obróbki mi?s opartych o naturalne sposoby wytwarzania w?dlin z nowoczesn? technologi? i precyzyjn? kontrol? jako?ci.

  Firma jest prawdziw? per?? kulinarnego obrazu Doliny Aosty. Jak cz?sto zdarza si? to we W?oszech, jej pr??na dzia?alno?? jest dzie?em rodzinnym – najpierw syna Guida, Rinaldo Bertolina i jego ?ony Marleny, a od 2006 roku po ?mierci Rinaldo firma kwitnie dzi?ki staraniom pani Marleny i Guida Bertolina juniora.

   

  Pi?kne i przyjazne miejsce

  Ka?dy, kto chcia?by poczu? prawdziwy klimat tradycji Doliny Aosty, jest w Bertolin mile widzianym go?ciem. Siedziba firmy o powierzchni 2500 m² obejmuje pi?kne budynki w miejscowym stylu wraz z ogrodem i oczkiem wodnym z rybami, co tworzy wyj?tkow? przestrze?. Wszystko to na tle niepowtarzalnego pejza?u – najwy?szych gór Europy oraz widoku na po?o?one na wysokiej skale XIX-wieczne fortyfikacje Bard (Forte di Bard).

   Firma Bertolin organizuje wycieczki dla smakoszy, którzy maj? mo?liwo?? obserwacji produkcji w?dlin w?druj?c przeszklonymi korytarzami firmy. Po takim smakowitym spacerze go?cie mog? kupi? w?dliny Bertolin oraz inne typowe dla regionu smako?yki w gastronomicznym butiku „Lo scrigno dei sapori” – „Kufer smaków”. Najwi?ksz? atrakcj? s? z pewno?ci? degustacje w stylowych piwnicach firmy. Obok w?dlin, mo?na smakowa? innych typowych dla Doliny Aosty produktów, popijaj?c miejscowymi winami.

  Smaki Bertolin

  W?dliny Bertolin s? wytwarzane z najlepszych mi?s wieprzowych, wo?owych, a tak?e z dziczyzny – kozic, dzików, saren, kóz, z zachowaniem miejscowych tradycji obróbki (specjalne suszenie, le?akowanie, w?dzenie). Niepowtarzalny smak podkre?laj? miejscowe zio?a i naturalne przyprawy.

  Najwa?niejszym produktem jest Lard D’Arnad DOP – s?onina z Arnad wytwarzana z ?opatki wieprzowej. Mi?so le?akuje przez co najmniej 3 miesi?ce w specjalnych pojemnikach z drzewa kasztanu lub d?bu, gdzie równie? uk?ada si? s?onin? z mieszank? wody, soli morskiej, rozmarynu, sza?wii i li?ci laurowych. W czasie procesu suszenia smak mi?sa si? konkretyzuje i nabiera aromatów górskich zió?. Dojrza?a s?onina Arnad DOP ma solidn?, a jednocze?nie mi?kk? struktur?. Delikatnie s?odki smak ?wietnie komponuje si? z miejscowym razowym ?ytnim chlebem z dodatkiem kropli miodu. Lard D’Arnad serwuje si? jako przystawk? (polecamy bruschett? z plasterkiem lardo d’Arnad), a tak?e jako dodatek wzmacniaj?cy smak innej miejscowej potrawy – polenty, czy te? do ró?nych zup. ?wietnie sprawdza si? podczas pieczenia mi?s.

  W 1996 roku s?onina z Arnad uzyska?a oznaczenie DOP (Denominazione di Origine Protetta), a w sierpniu odbywaj? si? w Arnad dni s?oniny, pe?ne pysznych specja?ów i smakoszy z ró?nych stron ?wiata.

  Obok s?oniny Bertolin oferuje tak?e ca?? gam? w?dlin: salami wieprzowe, wo?owe, z dziczyzny, suszone pol?dwice z kozic, sarniny, wo?owiny o nazwie motzetta (kolejny typowo regionalny specja?  Doliny Aosty), ró?ne odmiany boczku, w?dzon? w?dlin? speck i wiele innych. Wszystkie pe?ne s? górskich zió? i naturalnych przypraw.

  Osobnym produktem wytwarzanym w Bertolin pod mark? „Dinus Donavit” jest wyj?tkowa oliwa z orzechów w?oskich t?oczona na zimno. Bogata w kwasy Omega 3 i Omega 6 o niskim poziomie kwasowo?ci jest pysznym i zdrowym dodatkiem do warzyw, mi?s i ryb.

   

  ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski