Coworking

0
1321

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa, jako jedyne zrzeszenie pracodawców w Polsce, wygrała konkurs „Lifelong Learning” w ramach programu „Leonardo da Vinci” poświęconego rozpowrzechnianiu i rozwojowi idei „Coworkingu”. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich i realizowany przy współpracy ze spółkami oraz instytucjami z następujących państw: Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Turcja, Wielka Brytania i Węgry. Coworking jest stylem pracy, który obejmuje udostępnienie środowiska pracy, często biura, zachowując odrębność w działalności. W odróżnieniu od typowej przestrzeni biurowej, ci którzy korzystają z coworkingu nie są z regóły zatrudnieni w tej samej firmie. Coworking zazwyczaj przyciąga specjalistów, którzy pracują zdalnie, tak zwanych freelancerów czy osoby, które dużo podróżują, co często kończy się pracą w relatywnym odosobnieniu. Praca w ramach coworkingu jest okazją do spotkań społecznych różnych grup osób, które pracują w sposób niezależny, ale podzielają te same wartości i są zainteresowane synergią, która pozwala na kontakt podczas pracy z utalentowanymi osobami. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej www.cciip.pl. Także przedsiębiorstwo Core, powiązane z Izbą Handlową, otrzymało w 2012 roku dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej w ramach „Linea Education and Culture misura Leonardo Partnership”. Projekt zatytułowany „Renew – Readdressing Education in Nourishing Expert Skills” składa się z 14 partnerów europejskich oraz ze spółki Core, jedynego partnera z Polski. Projekt, rozpoczęty w sierpniu 2010r., zakończy się w lipcu 2012r.

 

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski