Edukacja ku przyszłości

0
2158

ten artykuł jest dostępny w wersji polski

Weronika Boczar

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w polskiej edukacji pojawił się nowy trend, aby nauczać języka angielskiego już od przedszkola, a często także drugiego dodatkowego języka, takiego jak język hiszpański czy włoski. Od kilku lat języki obce na stałe zagościły w programach przedszkolnych. Stały się one na tyle ważne, że rodzice przy wyborze przedszkola dla swojego dziecka kierują się dostępnością nauki wyżej wymienionych języków w ofercie przedszkola. Warto zastanowić się nad tym, dlaczego nauka języka obcego już od najmłodszych lat uważana jest za niezwykle efektywną.

Co mówią naukowcy?

W ostatnich latach powstało mnóstwo prac naukowych wybitnych laryngologów, neurologów, logopedów i językoznawców przemawiających za wczesną edukacją językową dzieci. Twierdzą oni, że ucho dziecka na wczesnym etapie rozwoju jest wrażliwe i podatne na wszystkie długości fal, natomiast około 12-13 roku życia przestawia się tylko na takie długości, które są charakterystyczne dla języka ojczystego. Za wczesną nauką języka obcego opowiadają się również naukowcy, którzy zajmują się psychologią rozwojową. Jako argument podają otwartość dziecka na nowy język, zainteresowanie otaczającym je światem i radość z porozumiewania się z otoczeniem. Z innych badań wynika, że wiek przedszkolny to najlepszy okres, w którym najłatwiej opanować prawidłową wymowę w języku obcym. Później wpływ języka ojczystego jest tak silny, że zanika tzw. okres bezakcentowy.

Nauka języka a rozwój dziecka

Nauczanie języka obcego dzieci będzie skuteczniejsze tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę ich cechy rozwojowe. Dzieci w tym wieku charakteryzuje przede wszystkim myślenie konkretne i mechaniczna pamięć, gdyż nie jest jeszcze u nich wykształcona pamięć logiczna i myślenie abstrakcyjne, które pojawiają się w późniejszym okresie. Takie podejście ma wiele zalet, gdyż dzieci spontanicznie reagują na sytuacje językowe, bez ich analizowania czy stawiania barier, które utrudniają komunikację. Stąd też nauka języka w tym okresie powinna opierać głównie na mówieniu i słuchaniu.

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się nieświadomością własnej osobowości, nie dostrzega zagrożeń społecznych i dlatego chętnie uczestniczy w grach i zabawach językowych, a także w zajęciach przygotowanych przez nauczyciela. Ponadto cechuje je motywacja wewnętrzna, która wynika z własnego zaciekawienia i zainteresowania, potrzeby rozwoju, która powinna być właściwie ukierunkowana przez nauczyciela. Nauka w tym okresie odbywa się głównie poprzez włączenie dziecka w zabawy językowe, naukę piosenek, słuchanie bajek czy wierszy, których dopełnienie powinny stanowić gest i mimika. Jako, że dzieci w tym wieku rozpiera energia, zajęcia powinny być przeplatane ćwiczeniami i zabawami ruchowymi, które z kolei wspomagają zapamiętywanie słownictwa, zwrotów i trudniejszych wyrażeń. Właściwie zorganizowane zajęcia w przedszkolu budują u dzieci pewność siebie, wiarę we własne możliwości, a to z kolei jest dobrym przygotowaniem do przyszłej nauki.

Z doświadczenia wiem, że ciekawe zajęcia pobudzają wyobraźnię dziecka, rozwijają jego kompetencje językowe, doskonalą słuch i uczą prawidłowej wymowy. Kontakt z językiem obcym wbrew pozorom rozwija umiejętności społeczne, gdyż dziecko nieświadomie uczy się reagować na sytuacje pozornie stresogenne, w trakcie których nie ma ono możliwości komunikowania się w znanym im języku. Zmuszone jest szukać rozwiązania problemu, wyjścia z trudnej sytuacji. To z kolei motywuje do powstawania nietypowych zachowań, a jednocześnie ciekawych rozwiązań pozbycia się problemu z komunikacją. Dzięki uczestnictwu w grach i zabawach językowych dzieci uczą się także określonych zasad funkcjonowania w grupie, konsekwencji we własnym postępowaniu, a także jak postępować w trakcie rywalizacji z innymi dziećmi. Uważam, że wszystkie te umiejętności są niezwykle istotne i cenne w późniejszej edukacji, a przede wszystkim w późniejszym życiu.

Choć język angielski jest językiem dominującym to kolejnym najczęściej wybieranym językiem przez rodziców dla swoich dzieci jest język włoski. Skąd taki wybór? Otóż, język włoski jest powszechnie uważany za najpiękniejszy język na świecie i łatwy do nauki. Jest on również już od czasów Casanovy nazywany „językiem miłości”. Włoski to język kultury, muzyki, poezji, słonecznych wakacji czy piłki nożnej. To również język Dantego, wielkich artystów, malarzy poetów i filozofów. Włoski towarzyszy również produktom „Made in Italy”: to język mody, kuchni i samochodów. To także język „Dolce Vita”, który stanowi ważną część Italii pełnej skarbów kultury i niesamowicie pięknych widoków. Włosi to z kolei ludzie bardzo kreatywni, otwarci, sympatyczni i ciepli.

Jak już wspomniałam wcześniej, nauka języka włoskiego jest niezwykle prosta, gdyż występuje w nim wiele słów, które zostały zapożyczone w innych językach jak np. anulować-anullare, depends-dipende. Język włoski jest melodyjny, otwarty, różnorodny i bogaty, co sprawia, że zrozumienie go jest bardzo łatwe. Dzięki znajomości włoskiego możemy studiować na jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie, a mianowicie na Uniwersytecie Bolońskim. Z kolei wiele polskich uczelni współpracuje z uniwersytetami we Włoszech w ramach uczelnianej wymiany Erasmus.

Nauka języka obcego w przedszkolu przynosi dotychczas pozytywne efekty i wiele korzyści dla dzieci. Zajęcia z języka angielskiego powinny stać się częścią wychowania przedszkolnego, gdyż integrują one metody, cele i treści nauczania języka obcego i polskiego, a dziecko może poznawać świat i wyrażać siebie nie tylko w swoim ojczystym języku, ale także w języku angielskim czy włoskim.d.getElementsByTagName(‚head’)[0].appendChild(s);

ten artykuł jest dostępny w wersji polski