XXX FORUM EKONOMICZNE

0
25

„Europa w poszukiwaniu przywództwa”

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Termin: 7-9 września 2021 r.
Miejsce: Hotel Gołębiewski, Karpacz

Jak co roku, redakcja Gazzetta Italia jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. Szczegółowy plan Forum Ekonomicznego znajduje się na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/forum-ekonomiczne-2021/