Strona główna 2012 Grudzień

Miesięczne Archiwum: Grudzień 2012

Obchody Święta Zjednoczenia Włoch i Włoskich Sił Zbrojnych

Obchody Święta Zjednoczenia Włoch i Włoskich Sił Zbrojnych miały miejsce we Wrocławiu i w Warszawie, odpowiednio 31 października i 5 listopada 2012 r. W...

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è stata celebrata in Polonia con due cerimonie che si sono svolte a Wroclaw e a Varsavia,...

“Need for Tips”

La piattaforma web che aiuta a pianificare i viaggi raccogliendo, in modo diretto, i consigli di chi vive nel luogo scelto come destinazione! Nel quasi...

Niedoceniana Praga zmienia swoje oblicze

Ilona Rupiewicz Do napisania tego tekstu skłoniła mnie moja niedawna podróż autobusem linii 509 ulicą Targową. Przypomniała mi się wówczas dyskusja dwóch Profesorów zasłyszana kiedyś...

Elezioni in Sicilia cartina tornasole di un’Italia che cambia

È passato un anno da quando Silvio Berlusconi si è dimesso da presidente del consiglio, ma politicamente parlando sembra sia passata un’era geologica. Le...

Enrico Pavoni esempio raro di uomo-azienda

A pochi giorni dall'esequie del Dott. Pavoni, scomparso all' eta' di 62 anni, faccio ancora fatica a trattenere la commozione, ma tenterò di evitare...

Na motocyklu przez moją Sycylię

Jak pamiętają Ci, którzy śledzą moje podróże na motocyklu, tego lata zakończyłem małe przedsięwzięcie, realizując jednocześnie mój sen o przejechaniu ulicami Korsyki, Sardynii i...

Jaka będzie Europa?

Wraz z nasileniem się kryzysu oraz wzrostem zadłużenia, coraz bardziej przybiera na sile potrzeba stworzenia federalnej Europy. W tym względzie EBC (Europejski Bank Centralny)...

Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach z o.o. (część II)

Marco Mazzocchi Odpowiedzialność podatkowa. Członkowie zarządu Sp. z o.o. (i Spółek Akcyjnych) ponoszą odpowiedzialność za niezapłacone podatki, jeśli nie można wyegzekwować ich od samej spółki. Na...

Dopo Katrina tocca a Sandy a ricordare all’America quanto inquina

Edoardo Zarghetta Sarà un caso che gli Stati Uniti d’America, il paese al mondo che inquina di più in termini di emissione di CO2, sia...