Franco Aprile: Horizon, umiędzynarodowienie firm, dzięki sieci profesjonalistów

0
77
Franco Aprile

Polska w coraz większym stopniu znajduje się w centrum dynamiki rozwoju gospodarczego, przemysłowego, a nawet społecznego Europy, a Warszawa wkrótce stanie się jedną ze stolic nowego kontekstu geopolitycznego. Metropolia, której atrakcyjność rośnie do tego stopnia, że sieć profesjonalistów Horizon Consulting wybrała ją jako lokalizację dla włoskiego projektu obejmującego kilkanaście rynków zagranicznych.

Prezentacja Horizon odbyła się 21 czerwca w Hotelu Raffles Europejski w obecności najwyższych władz włoskiego systemu w Polsce, w tym ambasadora Luki Franchetti Pardo. Franco Aprile, prezes Horizon Consulting, jest menedżerem i przedsiębiorcą z długim doświadczeniem zawodowym w sektorze publicznym i prywatnym. Po 11 latach pełnienia funkcji prezesa i dyrektora zarządzającego Liguria International (firmy zajmującej się umiędzynarodowieniem regionu Ligurii i całego systemu liguryjskich izb), Aprile jest obecnie prezesem Confcommercio International Genova i dyrektorem zarządzającym AICE (Włoskiego Stowarzyszenia Handlu Zagranicznego) na Europę Środkową i Wschodnią. Były radny Izby Handlowej w Genui od 2005 r., Franco Aprile jest obecnie prezesem i partnerem Horizon Consulting i Overpartners Consulting, firm, do których wnosi ogromną wiedzę na temat geopolitycznego obszaru Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego i czeskiego, w którym Aprile był konsulem honorowym Ligurii i Piemontu przez 17 lat.

„Horizon to rodzaj butiku usługowego dla firm, które chcą zająć się 12 rynkami: Włochy, Polska, Albania, kraje bałtyckie, Chorwacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Węgry, Portugalia, Czechy, Rumunia, Hiszpania, Słowacja i Szwajcaria. Decyzja o wyborze Warszawy na siedzibę sieci pokazuje, jak strategicznym rynkiem jest dla nas Polska”.

Kiedy powstał pomysł na projekt?

Mario Moretti wpadł na pomysł stworzenia Horizon Consulting pod koniec 2019 roku, ja natomiast zostałem partnerem i przewodniczącym od 2020 roku. W ciągu tych 3 lat zbudowaliśmy solidne podstawy firmy w 12 krajach z 208 specjalistami z różnych dziedzin: podatków, prawa, księgowości, rekrutacji. Projekt polega na oferowaniu usług doradczych nie tylko włoskim firmom, które zamierzają wejść na rynki zagraniczne, ale także zagranicznym firmom, które zamierzają inwestować w naszym kraju. Dzięki tej filozofii i strategii zwracają się do nas firmy, które wyróżniają się najwyższym stopniem przedsiębiorczości.

Podczas prezentacji w Hotelu Europejskim, Alfio Mancani, prezes Horizon Polska, przypomniał o niezwykłej wymianie handlowej między Włochami a Polską, która może rozwinąć się jeszcze bardziej po zakończeniu niefortunnej wojny w Ukrainie.

Dzień po zakończeniu wojny otworzymy biuro w Ukrainie, gdzie już zaczęliśmy działać, zwłaszcza we Lwowie, jeszcze przed bezpodstawną rosyjską inwazją. Wszyscy wiemy, że Polska stanie się centrum, z którego rozpocznie się odbudowa infrastruktury i społeczno-gospodarcze odrodzenie Ukrainy. Tak więc Warszawa ma być jedną z najbardziej strategicznych stolic europejskich w ciągu najbliższych dziesięciu lat, a w tym kontekście jest miejsce dla wielu nowych włoskich firm, nawet w dotychczas mało popularnych sektorach, takich jak farmaceutyka.

Aldio Mancani, Paolo Lemma, Franco Aprile

Czy włoskie firmy są w stanie konkurować na rynkach międzynarodowych?

Biorąc pod uwagę, że misją Horizon jest właśnie ułatwianie firmom zmierzenie się z rynkami zagranicznymi, pozwolę sobie powiedzieć, że włoskie firmy zawsze wykazywały dużą zdolność do innowacji i jakości, nasza historia jest historią sukcesu, ale dziś coraz ważniejsze jest inwestowanie w profesjonalizm partnerów i nie pozostawianie niczego przypadkowi.

Alfio Mancani, Augusto Cosulich

Historie sukcesu wielu włoskich firm, które czasami trafiają w obce ręce.

To prawda, ale to problem pokoleniowy, niestety coraz trudniej jest przekazać pałeczkę, szczególnie po trzecim pokoleniu. To również kwestia niskiego wskaźnika urodzeń, kluczowa sprawa, którą inne kraje, takie jak na przykład Polska, zajęły się poważnie, zapewniając wsparcie ekonomiczne na utrzymanie dzieci. Ważne jest zatem, aby zatrzymać naszych absolwentów, oferując możliwości zatrudnienia i ułatwiając życie tym, którzy chcą założyć firmę, ponieważ nie możemy ograniczyć się do życia wyłącznie z turystyki. Włochy tracą zarówno z powodu historycznego problemu z biurokracją, jak i nadmiernego rozproszenia firm, które mają trudności z rozwojem i łączeniem się. Wszystko to powoduje, że prestiżowe włoskie marki kończą czasami pod kontrolą międzynarodowych korporacji. Muszę jednak przyznać, że dla obecnego rządu problem obrony włoskiej produkcji wydaje się być ważny.

Luca Franchetti Pardo, Franco Aprile

Czy kraje postkomunistyczne na wschodzie zmieniają Unię Europejską?

Z pewnością dały jasno do zrozumienia, że nie ma jednej Europy, ale jest ich wiele. Do tego dochodzą zintensyfikowane relacje między USA a krajami tego obszaru, zwłaszcza z Polską, co pokazuje, jak płynna i trudna do przewidzenia jest ewolucja polityczna Unii Europejskiej.