Technologie, bez których trudno byłoby dzisiaj żyć

0
43

Przemysł obronny, lotniczy, kosmiczny i elektroniczny są szybko rozwijającymi się sektorami, które przyczyniają się do bezpieczeństwa i dobrobytu narodów. Technologie znajdują zastosowanie nie tylko w sektorze obronnym, ale także cywilnym, a Leonardo jest światowym liderem w tych obszarach.

Wszyscy to wiemy, ale rzadko o tym myślimy; dzisiaj większość naszego codziennego życia zależy od usług satelitarnych umieszczonych na niebie: usługi multimedialne, programy telewizyjne, udostępnianie lub archiwizacja danych, systemy nawigacyjne dla transportu lądowego, morskiego i powietrznego to platformy, które osiągnęły standardy doskonałości, do których już przywykliśmy. Każde zawieszenie działalności satelitarnej, nawet jeśli tylko częściowe, miałoby poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego, obiektów użyteczności publicznej i ogólnie dla życia wszystkich obywateli.

Z kolei nowoczesne technologie obronne poprawiają nasze poczucie bezpieczeństwa. Sprzęt wojskowy służący na lądzie, morzu i w powietrzu nieustannie zapewnia nam bezpieczeństwo poprzez kontrolę, nadzór i monitoring. Gotowość tego ogromnego potencjału militarnego, choćby nawet nie użytego do bezpośredniej walki na terenie naszego kraju, odstrasza potencjalne siły przeciwnika.

Włochy, należące do siedmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G7, mają potencjał do pełnienia kluczowej roli w zakresie zwiększania odpowiedzialności na poziomie międzynarodowym oraz do przyczyniania się do wzrostu gospodarczego, pokoju i rozwoju wielu obszarów świata, a także wspierania strategicznych priorytetów krajów partnerskich.

Rzut oka na historię Leonardo

We Włoszech znajduje się główna siedziba firmy Leonardo, której produkty i rozwiązania wykorzystywane są w ponad 150 krajach na całym świecie. Firma obecna jest na czterech rynkach krajowych: we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Leonardo ma już ponad 70 lat, ale historia firmy zaczęła się dużo wcześniej niż w 1948 roku, kiedy powstała Finmeccanica. Wiele firm, które z biegiem czasu połączyły się z Grupą, czasem zmieniając swoje nazwy i specjalizacje, powstały na początku XX wieku, a historia niektórych podmiotów gospodarczych sięga nawet XIX wieku.

Finmeccanica to włoski holding państwowy, działający wcześniej w przemyśle mechanicznym, któremu powierzono przyszłość przedsiębiorstw inżynieryjnych, które musiały odnaleźć się w nowym ładzie europejskim końca lat 40. Finmeccanica stała się szybko kluczowym graczem na scenie dynamicznej industrializacji, która miała miejsce na początku lat 60. W drugiej połowie tamtej dekady, Grupa zaczęła koncentrować się coraz bardziej na sektorach zaawansowanych technologii, takich jak motoryzacja, termo-elektromechanika i lotnictwo.

Z kolei na początku lat 90. XX w., wraz z zakończeniem zimnej wojny i zwiększeniem tempa globalizacji, nastąpiły zmiany, które całkowicie odmieniły zasady działania przedsiębiorstw. Reorganizacja europejskiego przemysłu lotniczego nabierała tempa, a zmiany te ujawniły strategiczną potrzebę tworzenia sojuszy, aby przeciwdziałać rosnącej konkurencji.

Na początku nowego tysiąclecia Finmeccanica, pozostając zaangażowana w główne sojusze, dążyła jednocześnie do dalszych przejęć. Celem było wzmocnienie obecności firmy w jej głównych sektorach biznesowych: lotnictwie, kosmosie, elektronice obronnej i w systemach bezpieczeństwa. Te strategiczne decyzje zmieniły skład Grupy, która stawała się coraz bardziej międzynarodowa, zarówno poprzez bezpośrednią obecność w przemysłach, jak i udział w dużych projektach rozwojowych oraz partnerstwa na wschodzących rynkach o wysokim potencjale.

Kulminacją procesu zmiany była „Jedna Firma” i nowa nazwa. Finmeccanica stała się Leonardo. Proces zmiany zakończył się na początku 2016 r. Zmiana ta była podyktowana potrzebą stworzenia bardziej elastycznej, zintegrowanej struktury zdolnej do komunikowania się z rynkami światowymi jednym głosem i wykorzystującej synergię między różnymi liniami biznesowymi. Nazwa została wybrana na cześć Leonarda da Vinci, uniwersalnego symbolu kreatywności i innowacyjności oraz idealnego pomostu między historyczną, kulturową i naukową tradycją, z której wywodzi się firma, a przemysłową przyszłością, dla której jest projektowana.

Leonardo generuje dzisiaj około 20% krajowego eksportu zaawansowanych technologii. Zajmuje również 4. miejsce w międzynarodowym sektorze lotnictwa, obrony i bezpieczeństwa pod względem wydatków na badania i rozwój oraz 1. miejsce wśród włoskich firm produkcyjnych. Leonardo zatrudnia ponad 49 000 osób na świecie.

Zrównoważony rozwój według Leonardo

Leonardo jest partnerem wielu krajowych resortów obrony i lokalnego przemysłu, będąc jednocześnie technologicznym atutem krajów, w których prowadzi działalność przemysłową. Pielęgnując suwerenność przemysłową na tych rynkach, Leonardo ostatecznie wspiera innowacje, które przynoszą korzyści lokalnym rynkom i społecznościom, działając w partnerstwie.

Leonardo przyczynia się także do trwałego postępu na rzecz bezpieczniejszego świata. Ta ambicja leży u podstaw długoterminowego planu pod nazwą „Be Tomorrow-Leonardo 2030”, którego celem jest rozwijanie nowych możliwości biznesowych i praca na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ, poprzez wykorzystanie innowacji technologicznych i kluczowych kompetencji. Zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny oraz związany ze środowiskiem naturalnym znajduje się także w centrum międzynarodowej debaty. Przekonanie, że zrównoważony rozwój tworzy wartość i mobilizuje różne zasoby, znajduje coraz szersze zrozumienie społeczne.

„W długoterminowym planie Be Tomorrow-Leonardo 2030 przedstawiliśmy jasną wizję naszej przyszłości i naszej strategicznej ścieżki: wzmocnienia i przekształcenia firmy dla jej dalszego rozwoju i przyspieszenia procesu innowacji, aby tym samym zwiększyć długoterminowo naszą zrównoważoną konkurencyjność. Taka jest rola dużej firmy, takiej jak nasza, która musi mieć wizję społeczno-gospodarczą”- powiedział Alessandro Profumo, CEO Leonardo, w jednym z wywiadów dla włoskiej gazety MF-Milano Finanza.