Wino i religia

0
50

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski

W Biblii słowo „wino” zostało użyte przynajmniej 278 razy w 285 wersetach, podczas gdy słowo „winorośl” pojawiło się tam 141 razy w 135 wersetach.

Od czasów antycznych jedzenie i picie miało bardzo ważne znaczenie, albowiem umożliwiało życie. Ten, kto nie ma nic do jedzenia ani do picia musi umrzeć; jedzenie i picie były uważane za dary od Stwórcy, a posiłek to coś, co odnosi się do Boga. W tym samym czasie posiłek był symbolem Eucharystii i przyjaźni pomiędzy każdym, kto w niej uczestniczył.

„Wesele w Kanie” nieprzypadkowo przedstawiało pierwszy jawny „znak” Jezusa jako Syna Bożego. Podczas liturgii chleb i wino zostały przemienione przez Chrystusa w widoczne znaki wieczerzy, podczas której on sam staje się pożywieniem i ustanawia eucharystyczną wspólnotę wraz z innymi uczestnikami.

„Będąc wiernym Chrystusowi, Kościół zawsze wykorzystywał chleb i wino do celebrowania Pańskiej wieczerzy.” Chleb musi być pszeniczny, świeży i przaśny. Wino używane podczas Mszy przeważnie było czerwone (ze względów praktycznych wprowadzono także wino białe, mimo że kolor czerwony bardziej przypomina nam krew). Wino mszalne musi być przygotowane z naturalnych i prawdziwych winorośli, a winogrona wykorzystywane do produkcji muszą całe. Należy także pamiętać, że nie można dodawać alkoholu z ziemniaków lub ryżu.

W religii żydowskiej wino ma duże znaczenie symboliczne i jest ważnym elementem religijnej liturgii. Wino, najlepiej czerwone, ma szczególne znaczenie podczas uroczystego żydowskiego Szabatu. Święty charakter Szabatu znajduje swoje podstawy w dokładnie sformułowanym przykazaniu Pięcioksiągu – pięciu ksiąg, które są podstawą Tory, pouczenia par excellence, którego treść została przekazana bezpośrednio przez Mojżesza. Wino użyte podczas celebrowania świętego obrzędu Szabatu powinno być czerwone oraz wysokiej jakości. Należy także wypełnić nim szklankę aż po same brzegi (najczęściej jest używany do tego specjalny kielich ozdobiony żydowskimi symbolami).

Wino jest spożywane także podczas najważniejszych ceremonii, takich jak: śluby, osiągnięcie dojrzałości religijnej, Pascha czy z okazji święta Purim. Wino używane podczas ceremonii jest często zmieszane z wodą, miodem lub z innymi aromatami oraz musi być całkowicie koszerne (co oznacza, że musi spełniać określone wymogi, które wywodzą się z tradycji i są związane z życiem Żydów). Co więcej, wino może być przygotowane tylko przez wyznawców religii żydowskiej.

tłumaczenie pl: Klaudia Wojcieszak

ten artykuł jest dostępny w wersji włoski polski